Devínska Nová Ves
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Ekonomické oddelenie

 

Meno a zaradenie Kontakt
Ing. Juraj Strempek
vedúci oddelenia
02/60201424
e-mail:
juraj.strempek@mudnv.sk

Mgr. Mária Oslancová
referát pre miestne dane a dotácie

02/60201410
e-mail:
maria.oslancova@mudnv.sk

Alexandra Madajová
referát pre pokladňu a fakturácie

02/60201439
e-mail:
alexandra.madajova@mudnv.sk

Ing. Mária Dojčáková
hlavný účtovník

02/60201422
e-mail:
maria.dojcakova@mudnv.sk

Jana Homolová
referát účtovníctva

02/60201423
e-mail:
jana.homolova@mudnv.sk
Ing. Marta Filipik
referát pre mzdy a personalistiku
02/60201421
e-mail:
marta.filipikova@mudnv.sk