Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

DEVEX - oficiálne tlačené periodikum mestskej časti

devex_logo
Reg. Číslo: 4441/11
 

DEVEX – oficiálne periodikum mestskej časti o živote občanov Devínskej Novej Vsi

Vydavateľ: mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava

Redakcia: Istrijská 49, 841 07 Bratislava

Kontakt: 0902 153 446
Šéfredaktorka: Ing. Jana Vedejová Sitášová, PhD.
 
INZERCIA: jana.vedejova@mudnv.sk | 0902 153 446
 
Tlač: 
DOLIS GOEN, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava
Náklad:        7500 ks
Počet strán:  16
 
Distribúcia: 
Slovenská pošta, a.s., Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava
Doručuje sa bezplatne do všetkých domácností v Devínskej Novej Vsi
 

Zasielanie príspevkov:

Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov a vyhradzuje si právo príspevky skrátiť a jazykovo upravovať.

  • Za príspevok zodpovedá autor.
  • Námety na príspevky, prosím, zasielajte na adresu redakcie: jana.vedejova@mudnv.sk
  • Termín uzávierok: vždy k 15. dňu mesiaca

Objednávky plošnej a riadkovej inzercie:

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
DEVEX_2021_01 web 8.73 MB pdf 18.1.2021
DEVEX_2021-02 web 1.96 MB pdf 12.2.2021
DEVEX_2021_03 web 7.25 MB pdf 8.3.2021
DEVEX_2021-04 web 5.54 MB pdf 6.4.2021
DEVEX_2021_05 web 4.17 MB pdf 3.5.2021
DEVEX_2021_06 web 1.41 MB pdf 3.6.2021
DEVEX_2021_07-08 web 3.87 MB pdf 1.7.2021