Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Športoviská a ihriská

Detské ihrisko predstavuje priestor, v ktorom sa rozvíjajú motorické zručnosti detí, podporuje sa ich fantázia a zároveň sa vytvárajú sociálne vzťahy. Práve preto musia verejné detské ihriská dodržiavať určité normy.

Európska norma EN 1176, platná v Európskej únii už od roku 1998 stanovuje podmienky prevádzkovania ihrísk. Na Slovensku vstúpila do platnosti  nariadením vlády č. 349/2010 s platnosťou od 31.8.2010 a účinnosťou od 1.1.2011. Táto norma stanovuje, že všetky herné zariadenia ktoré sú umiestnené na verejných ihriskách , musia spĺňať prísne bezpečnostné požiadavky z hľadiska konštrukcie, inštalácie, dopadových plôch, označenia výrobkov a ich údržbe .