Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

KOVPAPP

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky

  • predseda: Miroslav Antal
  • podpredseda: Ján Žatko
  • členovia:  Adrián Jankovič, Veronika Veslárová, Zoroslav Smolinský, Peter Kolega, Radko Candrák, Milan Mošať,  Ľuba Rehánková, Metod Glatz, Stanislav Pečenka, Pavol Goldstein

 

s rámcovou náplňou:

  • vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou, ako aj k návrhom zámerov v oblasti verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky,
  • vypracúva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok v oblasti verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky pre miestne zastupiteľstvo, miestnu radu a starostu,
  • podieľa sa na výkone kontroly realizovania uznesení miestneho zastupiteľstva, dodržiavania nariadení MČ BA-DNV a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov MČ BA-DNV v oblasti verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Prezenčná listina 80.8 kB pdf 3.9.2019
Zápisnice 837.8 kB pdf 3.9.2019
Prezenčná listina 80.8 kB pdf 11.6.2019
Zápisnice 308.4 kB pdf 11.6.2019
Prezenčná listina 80.5 kB pdf 28.5.2019
Zápisnice 271.7 kB pdf 28.5.2019
Prezenčná listina 79.5 kB pdf 6.5.2019
Zápisnice 228.1 kB pdf 6.5.2019
Prezenčná listina 83.3 kB pdf 26.3.2019
Zápisnice 885.3 kB pdf 26.3.2019
Pozvánka 294.8 kB pdf 2.10.2019
Zápisnice 553.8 kB pdf 2.10.2019
Pozvánka 296.8 kB pdf 29.10.2019
Zápisnice 349 kB pdf 29.10.2019
Pozvánka 305.1 kB pdf 26.3.2019
Pozvánka 296 kB pdf 6.5.2019
Pozvánka 296.4 kB pdf 28.5.2019
Pozvánka 297.4 kB pdf 3.9.2019
Pozvánka 294.9 kB pdf 11.6.2019
Pozvánka 299.3 kB pdf 25.11.2019
Zápisnica 311.3 kB pdf 3.12.2019
Pozvánka 295.3 kB pdf 24.1.2020
Zápisnica 295.9 kB pdf 28.1.2020
Pozvánka 173.8 kB pdf 20.5.2020
Zápisnica 295.8 kB pdf 28.1.2020
Zápisnica 218.9 kB pdf 26.5.2020
Pozvánka 04.09.2020 170.1 kB pdf 2.9.2020
Zápisnica 230.4 kB pdf 17.9.2020