Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

KSK

Komisia športu a kultúry

  • predseda:  Jozef Tittel
  • podpredseda: Peter Kolega
  • členovia Zoroslav Smolinský, Ján Žatko, Milan Magula, Alena Kurilová, Andrej Horný, Roman Mozsi, Jozef Klačka, Ľubomíra Petrová, Martin Krížik, Lenka Zlochová, Daniel Ozdín, Mikuláš Duraj

 

   s rámcovou náplňou:

  • vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou, ako aj k návrhom zámerov v oblasti športu a kultúry,
  • vypracúva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok v oblasti športu a kultúry pre miestne zastupiteľstvo, miestnu radu a starostu,
  • podieľa sa na výkone kontroly realizovania uznesení miestneho zastupiteľstva, dodržiavania nariadení MČ BA-DNV a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov MČ BA-DNV v oblasti športu a kultúry

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Prezenčná listina 77.9 kB pdf 13.3.2019
Zápisnica 147.9 kB pdf 13.3.2019
Zápisnica 382.4 kB pdf 30.5.2019
Zápisnica 249.8 kB pdf 16.9.2019
Prezenčná listina 195.3 kB pdf 16.9.2019
Zápisnica 250.3 kB pdf 9.10.2019
Prezenčná listina 195.6 kB pdf 9.10.2019