Devínska Nová Ves
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Príspevky sociálnej pomoci

Príspevky sociálnej pomoci pre obyvateľov MČ BA- DNV


Čo je to vlastne životné minimum? Je to minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.

Žiadateľ: 210,20€

Ďalšia dospelá osoba v domácnosti: 146,64€

Dieťa: 95,96€


Stručne Vám predstavíme jednotlivé príspevky:

 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Môže byť poskytnutá raz ročne občanovi, ktorý sa dostal do stavu náhlej hmotnej núdze, alebo sa ocitol v nepriaznivej sociálnej situácií. Podmienky nároku sú uvedené vo VZN11/2015 článok IV.

 

Príspevok pri narodení dieťaťa
 

vo výške 70€ pre matku, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v mestskej časti. Príspevok je možné poskytnúť po dovŕšení 3. mesiaca života dieťaťa a nárok na príspevok zaniká uplynutím dvoch rokov veku dieťaťa.

Príspevok na stravovanie dôchodcu v spoločnom stravovaní

Príspevok môže byť poskytnutý občanovi, ktorý poberá starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo predčasný dôchodok a už nepracuje. Jeho príjem nemôže presiahnuť 307,60€.

 

Príspevky z ÚPSVaR, z magistrátu

Okrem príspevkov poskytovaných mestskou časťou sú aj iné možnosti, napríklad na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Tu je možnosť získať príspevok na stravu a školské potreby pre rodiny v hmotnej núdzi, ktoré nemusia mať trvalé bydlisko v Devínskej Novej Vsi, ale ich deti tu navštevujú základnú, či predškolský ročník materskej školy. Príjem rodiny však musí byť pod hranicou životného minima.

Mnohodetné rodiny s najmenej 4 deťmi a trvalým bydliskom v meste Bratislava, môžu požiadať magistrát hlavného mesta Bratislava o príspevok. Žiadosti sa predkladajú zvyčajne v období letných prázdnin - je potrebné sa informovať na magistráte hlavného mesta Bratislava.

Príspevok na stravovanie dieťaťa v školskej jedálni

Príspevok sa priznáva na obdobie jedného školského polroka pre občana, ktorého dieťa navštevuje materskú, základnú, alebo strednú školu. Poskytuje sa rodinám, ktorých spoločný príjem domácnosti nepresiahol 1,5 násobok životného minima danej rodiny.


Príklad:

Pre rodinu s 2 deťmi, ktorých spoločný príjem nepresahuje 1,4 násobok životného minima môže byť poskytnutý príspevok vo výške 50% zo stravnej jednotky.

Príjem: otec mzda: 526,32€ (čistá mzda)

Prídavky na deti: 48,68€

Rodičovský príspevok: 220,70€

Príjem (spolu 795,70€) vydelíme životným minimom rodiny, ktoré je 548,76€ (210,20 + 146,64 +95,96 +95,96), a to predstavuje 1,45 násobok životného minima.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o poskytnutie príspevku soc. pomoci 115 kB pdf 14.10.2019
Zásady poskytovania finančnej pomoci 244.9 kB pdf 14.10.2019

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.