Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Príspevky sociálnej pomoci

Príspevky sociálnej pomoci pre obyvateľov MČ BA- DNV


Čo je to vlastne životné minimum? Je to minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.

Žiadateľ: 214,83€

Ďalšia dospelá osoba v domácnosti: 149,87€

Dieťa: 98,08€


Stručne Vám predstavíme jednotlivé príspevky a detailné informácie nájdete vo Všeobecnom záväznom nariadení č. 09/2019 zo dňa 11.12.2019, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves (spomínané VZN je priložené dole):

 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Môže byť poskytnutá raz ročne občanovi, ktorý sa dostal do stavu náhlej hmotnej núdze, alebo sa ocitol v nepriaznivej sociálnej situácií. Podmienky nároku sú uvedené vo VZN 09/2019 článok IV.

 

Príspevok pri narodení dieťaťa
 

vo výške 70€ pre matku, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v mestskej časti. Príspevok je možné poskytnúť po dovŕšení 3. mesiaca života dieťaťa a nárok na príspevok zaniká uplynutím dvoch rokov veku dieťaťa.

Príspevok na stravovanie dôchodcu v spoločnom stravovaní

Príspevok môže byť poskytnutý občanovi, ktorý poberá starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo predčasný dôchodok a už nepracuje. Jeho príjem nemôže presiahnuť 307,60€.

 

Príspevky z ÚPSVaR, z magistrátu

Okrem príspevkov poskytovaných mestskou časťou sú aj iné možnosti, napríklad na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Tu je možnosť získať príspevok na stravu a školské potreby pre rodiny v hmotnej núdzi, ktoré nemusia mať trvalé bydlisko v Devínskej Novej Vsi, ale ich deti tu navštevujú základnú, či predškolský ročník materskej školy. Príjem rodiny však musí byť pod hranicou životného minima.

Mnohodetné rodiny s najmenej 4 deťmi a trvalým bydliskom v meste Bratislava, môžu požiadať magistrát hlavného mesta Bratislava o príspevok. Žiadosti sa predkladajú zvyčajne v období letných prázdnin - je potrebné sa informovať na magistráte hlavného mesta Bratislava.

Príspevok na stravovanie dieťaťa v školskej jedálni

Príspevok sa priznáva na obdobie jedného školského polroka pre občana, ktorého dieťa navštevuje materskú, základnú, alebo strednú školu. Poskytuje sa rodinám, ktorých spoločný príjem domácnosti nepresiahol 1,5 násobok životného minima danej rodiny.


Príklad:

Pre rodinu s 2 deťmi, ktorých spoločný príjem nepresahuje 1,4 násobok životného minima môže byť poskytnutý príspevok vo výške 50% zo stravnej jednotky.

Príjem: otec mzda: 448€ (čistá mzda)

Prídavky na deti: 49,90€

Rodičovský príspevok: 270€

Príjem (spolu 768€) vydelíme životným minimom rodiny, ktoré je 560,86€ (214,83 + 149,87 +98,08 +98,08), a to predstavuje 1,45 násobok životného minima.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o poskytnutie príspevku soc. pomoci 115 kB pdf 14.10.2019
VZN 09_2019 o poskytovaní príspevkov sociálnej pomoci 178.7 kB pdf 23.1.2020

Rezervácia termínu úkonu na miestnom úrade

Najbližší voľný termín: 13.4.2021
Rezervovať termín

MOM Hradištná 43, Istra Centrum, apríl 2021

Najbližší voľný termín: 13.4.2021
Rezervovať termín

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Stiahnite si mobilnú aplikáciu
a majte všetky informácie vždy po ruke

Stiahnuť pre Android Stiahnuť pre IOS

Facebook

Odber noviniek