Devínska Nová Ves
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Stravovanie deti

Príspevok môže byť poskytnutý občanovi mestskej časti, ktorý sa dostal do stavu hmotnej núdze a jeho dieťa navštevuje materskú, základnú alebo strednú školu. Príspevok sa priznáva na obdobie jedného školského polroka. 

 
 
Príspevok môže byť poskytnutý iba na základe žiadosti. Pri podaní žiadosti predloží žiadateľ k nahliadnutiu občiansky preukaz na kontrolu miesta trvalého bydliska. K žiadosti je potrebné doložiť najmä:
  • potvrdenie o výške príjmu a majetku žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (t.j. najmä osoby žijúce v spoločnej domácnosti) za posledných 6 mesiacov - napr. pracovný pomer, samostatná zárobková činnosť, brigáda, dávka v nezamestnanosti, starobný, invalidný či iný dôchodok, materský, či rodičovský príspevok, príspevok na dieťa (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vám vystaví potvrdenie) , výživné, príspevok na bývanie a iné
  • kópiu rozsudku o rozvode, prisúdení dieťaťa do osobnej starostlivosti, o určení výživného na maloleté dieťa v prípade, že manželia nebývajú v spoločnej domácnosti
  • potvrdenie od detského lekára o starostlivosti o dieťa
  • potvrdenie o dochádzke do MŠ, ZŠ, SŠ (nie staršie ako 1 mesiac) (Buď Vám potvrdenie vystaví škola, alebo môžete využiť aj tlačivo nižšie.

Príspevok sa poskytuje formou úhrady faktúry stravovaciemu zariadeniu podľa počtu odobratých obedov a výške priznaného príspevku určeného v % zo stravnej jednotky. O priznaní alebo nepriznaní príspevku rozhoduje starosta mestskej časti.

Príspevok na stravovanie dieťaťa v školskej jedálni sa poskytuje:

  1. rodine s nezaopatrenými deťmi, ak ich spoločný príjem nepresahuje sumu životného minima vo výške 90% zo stravnej jednotky
  2. rodine s nezaopatrenými deťmi, ak ich spoločný príjem nepresahuje 1,2 násobok životného minima vo výške 80% zo stravnej jednotky
  3. rodine s nezaopatrenými deťmi, ak ich spoločný príjem nepresahuje 1,3 násobok životného minima vo výške 70% zo stravnej jednotky
  4. rodine s nezaopatrenými deťmi, ak ich spoločný príjem nepresahuje 1,4 násobok životného minima vo výške 60% zo stravnej jednotky
  5. rodine s nezaopatrenými deťmi, ak ich spoločný príjem nepresahuje 1,5 násobok životného minima vo výške 50% zo stravnej jednotky

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o poskytnutie príspevku soc. pomoci 115 kB pdf 14.10.2019
Prehľad zárobku 134.1 kB pdf 14.10.2019
Potvrdenie od lekára 68 kB pdf 14.10.2019
Potvrdenie o dochádzke 42.8 kB pdf 14.10.2019

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.