Devínska Nová Ves
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Užitočné linky

Odkaz na databázy organizácii poskytujúcich sociálne služby:

 

 

 

 

Tu nájdete inštitúcie, ktoré by ste mohli potrebovať:

 

Úsek služieb pre občana - Vazovova 7/A 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk

Úsek služieb pre občana – Detašované pracovisko Bratislava IV - Karloveská 6/C (budova Alianz)

 

Adresa: Na Grbe 2, BA, 841 07 Bratislava

Telefón: 02/60 42 12 61, 0948 133 466

Email: senecio@senecio.sk

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie

Forma sociálnej služby: pobytová celoročná

 

Adresa: Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
Telefón: +421 2 591 009 11
Email: info@mokrohajska.sk

Druh sociálnej služby: rehabilitačné stredisko., domov sociálnych služieb

Forma sociálnej služby: ambulantná (denná) forma, pobytová týždenná forma (pondelok – piatok), pobytová celoročná forma

 

Adresa: Štefana Králika 1, BA, 841 08 Bratislava

Telefón: +421 903 475 014
Email: ozichtys@gmail.com

Druh sociálnej služby: nízkoprahové programy pre deti a mládež

Forma: ambulantná, terénna.

 

Adresa: Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava

Email: assp@assp.sk

Druh sociálnej služby: sociálnoprávna ochrana, sociálna kuratela, špecializované sociálne poradenstvo, systematické a komplexné služby pre rodiny, ktoré sa ocitli v sociálne kolíznej situácii.

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.