Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kontakt

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
 
(kód obce 529371) 
IČO: 00603392,   DIČ: 2020919109
Číslo účtu: SK31 0200 0000 0000 0162 4042

 

 

Úradné hodiny


Miestny úrad + Matrika


Pondelok           8.00 - 12.00   13.00 - 17.00
Utorok                              nestránkový deň
Streda                8.00 - 12.00   13.00 - 16.00
Štvrtok                                        8.00 - 12.00
Piatok                               nestránkový deň


Stavebný úrad


Pondelok               8.00-12.00   13.00-17.00
Utorok                               nestránkový deň
Streda                   8.00-12.00     13.00-16.00
Štvrtok                               nestránkový deň
Piatok                                nestránkový deň


Podateľna a kancelária prvého kontaktu


Pondelok                                 8.00 - 17.00
Utorok                                      8.00 - 15.00
Streda                                      8.00 - 16.00
Štvrtok                                     8.00 - 15.00
Piatok                                      8.00 - 14.30

 
!! Na jednotlivé úkony vstupujte do priestorov MU MČ BA-DNV max. 2 osoby a to len s použitím rúška, resp. akejkoľvek inej alternatívnej ochrany tváre a nosa. Zároveň Vás žiadame, aby ste dodržiavali odstup medzi prítomnými osobami a po príchode do priestorov aplikovali dezinfekčný gél na ruky, ktorý máte k dispozícií pri vstupných dverách.
 
Ak je to možné, využívajte e-mailovú, poštovú a telefonickú komunikáciu.

 

email:  mudnv@mudnv.sk - oficiálna adresa
  info@mudnv.sk - oficiálna adresa
  podatelna@mudnv.sk            - adresa podateľne
  staznosti@mudnv.sk - oficiálne sťažnosti
  starosta@mudnv.sk - adresa starostu
  podnet@mudnv.sk - oznamovanie protispoločenskej činnosti
  faktury@mudnv.sk - adresa pre faktúry

 

Telefónny zoznam

Dohľadové centrum DNV na tel.: 02/3233 3332 (Nonstop)

 

Telefónne číslo na Miestny úrad v Devínskej Novej Vsi, Novoveská 17/A   843 10 Bratislava 

 

02/60 20 14 00 

Posledné trojčíslo vymeňte za klapku 

Meno a priezvisko

Klapka

Zaradenie

Oddelenie

Mobil

e-mail

Janátová Beata

 

Zástupca starostu

-

-

beata.janatova@mudnv.sk

Čikelová Eva, Ing. Mgr.

-

Redaktorka

MED

-

eva.cikelova@mudnv.sk

Danis Richard

-

Referent kultúrnych a športových aktivít MČ

OIT

-

richard.danis@mudnv.sk

Dargajová Monika, Mgr.

402

Právny referát

PR

-

monika.dargajova@mudnv.sk

Dojčáková Mária, Ing.

422

Hlavný účtovník

OE

-

maria.dojcakova@mudnv.sk

Fekiač Vlastimír, Mgr.

438

Miestny kontrolór

 

 

 kontrolor@mudnv.sk

Goldstein Pavol

-

Referent aktivít MČ

OIT

-

pavol.goldstein@mudnv.sk

Grušecká Daniela, Ing.

405 Referent stavebného úradu - daniela.grusecka@mudnv.sk
Hollý Tomáš, Ing.

435

Referent účtovníctva

OE

-

tomas.holly@mudnv.sk

Homolová Jana

423

Referent účtovníctva

OE

-

jana.homolova@mudnv.sk

Chandoga Branislav, Mgr.

415

Vedúci oddelenia správy, evidencie  a údržby majetku

OSEUM

00421918852819

branislav.chandoga@mudnv.sk

Jankovičová Helena, Ing.

-

Vedúca oddelenia IT

OIT

00421902990713

helena.jankovicova@mudnv.sk

Juráčková Andrea

446

Referent sociálnych vecí

OSOE

-

 andrea.jurackova@mudnv.sk

Klouček Ivan

417

Facility manager - manažér podporných činností

OSEUM

00421917817228

ivan.kloucek@mudnv.sk

Konečná Jana

421

Referent pre mzdy a personalistiku

 

-

jana.konecna@mudnv.sk

Koprdová Mária, Ing.

440

Prednostka úradu

PR

00421917817227

maria.koprdova@mudnv.sk

Krajčír Dárius

444

Starosta MČ

ST

00421948625999

starosta@mudnv.sk

Kravárik Pavol

454 Referent informačných technológií OIT 00421917817225 pavol.kravarik@mudnv.sk

Kresanová Silvia, Mgr.

409

Vedúca služieb občanom a evidencie

OSOE

-

silvia.kresanova@mudnv.sk

Labašková Erika, Mgr.

425

Právny referát

PR

-

erika.labaskova@mudnv.sk

Langer Martin, Ing.

420

Referent výstavby a životného prostredia

OVDŽP

-

martin.langer@mudnv.sk

Langsfeldova Barbara

403

Referent pre EU projekty

MED

-

barbara.langsfeldova@mudnv.sk

Lauková Kristína, Bc.

426

Referent stavebného úradu

-

kristina.laukova@mudnv.sk

Ledényiová Tatiana, Ing.

437

Referent výstavby a životného prostredia

OVDŽP

00421905668273

tatiana.ledenyiova@mudnv.sk

Liedlová Katarína, Ing.

443

Referent hnutelného a nehnuteľného majetku

OSEUM

-

katarina.liedlova@mudnv.sk

Lipková Daniela

-

Vedúca klubu dôchodcov

-

00421917817239

-

Lohnická Lilia, Ing.

427

Referent stavebného úradu

-

lilia.lohnicka@mudnv.sk

Lohnický Dávid

-

Administratívny pracovník SÚ

-

david.lohnicky@mudnv.sk

Macáková Katarína, Ing.

434

Vedúci oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia

 

OVDŽP

-

katarina.macakova@mudnv.sk

Maľovaný Marián , Doc. Ing. arch. PhD.

428

Architekt MČ

AMČ

00421918882181

marian.malovany@mudnv.sk

Mihalovičová Ľudmila

-

Grafik

MED

-

ludmila.mihalovicova@mudnv.sk

Miklovicová Emília

412

Matrikár

MATRIKA

-

emilia.miklovicova@mudnv.sk

Mikulcová Denisa, Ing.

418 Referent nehnuteľného majetku OSEUM - denisa.mikulcova@mudnv.sk

Mišíková Veronika

410

Referent pre miestne dane a dotácie

OER

 

veronika.misikova@mudnv.sk

Nagyová Miriam, Mgr.

416

Referent sociálnych vecí

OSOE

-

miriam.nagyova@mudnv.sk

Paďourová Zdeňka

441 Asistent starostu AST - zdenka.padourova@mudnv.sk

Padychová Diana, Ing.

430

Zástupca matrikára a referent pre správu registratúry

MATRIKA

-

diana.padychova@mudnv.sk

Pakšiová Julie, Ing.

404

Referent klientského centra 2

OSOE

-

julie.paksiova@mudnv.sk

Pištánková Zuzana

401

Referent klientského centra

OSOE

00421905362808

zuzana.pistankova@mudnv.sk

Polášová  Zuzana Ing.

413

Vedúca stavebného úradu

-

zuzana.polasova@mudnv.sk

Salopek Paulína, Mgr.

438

Asistent starostu a prednostu

-

00421948625999

paulina.salopek@mudnv.sk

Síthová Miroslava, Mgr. Bc.

433

Spoločný školský úrad

SŠÚ

-

miroslava.sithova@mudnv.sk

Šmalo Michal

429

Referent informačných technológií

OIT

-

michal.smalo@mudnv.sk

Tittelová Dagmar, Ing.

436

Referent výstavby a cestného hospodárstva

OVDŽP

00421905668237

dagmar.tittelova@mudnv.sk

Tóthová Veronika, Bc.

407

Referent stavebného úradu

-

veronika.tothova@mudnv.sk

Vedejová Sitášová Jana, Mgr., PhD

 

Vedúca medialneho oddelenia

MED

-

jana.vedejova@mudnv.sk

Zaťková Ingrid, Ing. 432 Referent vnútornej správy a opatrovateľskej služby OSOE 00421918807519 ingrid.zatkova@mudnv.sk

Zemanová Zuzana, Mgr.

439

Pokladňa

OE

 

zuzana.zemanova@mudnv.sk

Zemková Bronislava

408

Evidencia obyvateľstva a zmlúv

OE

-

bronislava.zemkova@mudnv.sk