Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kontakt

Úradné hodiny


Miestny úrad + Matrika
Pondelok      8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Utorok          nestránkový deň
Streda          8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok         8:00 - 12:00
Piatok nestránkový deň

Stavebný úrad
Pondelok       8:00-12:00 13:00-17:00
Utorok           nestránkový deň
Streda           8:00-12:00 13:00-16:00
Štvrtok          nestránkový deň
Piatok            nestránkový deň

Podateľna a kancelária prvého kontaktu
Pondelok       8:00 - 17:00
Utorok           8:00 - 15:00
Streda           8:00 - 16:00
Štvrtok          8:00 - 15:00
Piatok            8:00 - 14:30

email:  mudnv@mudnv.sk - oficiálna adresa
  info@mudnv.sk - oficiálna adresa
  podatelna@mudnv.sk            - adresa podateľne
  staznosti@mudnv.sk - oficiálne sťažnosti
  starosta@mudnv.sk - adresa starostu
  podnet@mudnv.sk - oznamovanie protispoločenskej činnosti
  faktury@mudnv.sk - adresa pre faktúry

 

Telefónny zoznam

Telefónne číslo na Miestny úrad v Devínskej Novej Vsi, Novoveská 17/A   843 10 Bratislava 

02/60 20 14 00. 

Posledné trojčíslo vymeňte za klapku referenta 

Meno a priezvisko

Klapka

Zaradenie

Oddelenie

Mobil

e-mail

Danis Richard

-

Referent projektov

OSR

-

richard.danis@mudnv.sk

Dargajová Monika, Mgr.

402

Právne oddelenie

-

-

monika.dargajova@mudnv.sk

Dojčáková Mária, Ing.

422

Hlavný účtovník

OER

-

maria.dojcakova@mudnv.sk

Šmalo Michal

429

Referent informačných technológií

OSR

-

michal.smalo@mudnv.sk

Goldstein Pavol

-

Referent aktivít MČ

OSR

-

pavol.goldstein@mudnv.sk

Grušecká Daniela, Ing.

405 Referent stavebného úradu - daniela.grusecka@mudnv.sk
Hollý Tomáš

 435

Referent účtovníctva

OER

-

tomas.holly@mudnv.sk

Homolová Jana

423

Referent účtovníctva

OER

-

jana.homolova@mudnv.sk

Chandoga Branislav, Mgr.

415

Vedúci oddelenia správy, evidencie  a údržby majetku

OSEUM

00421918852819

branislav.chandoga@mudnv.sk

Juráčková Andrea

446

Referent sociálnych vecí

OSOE

-

 andrea.jurackova@mudnv.sk

Fekiač Vlastimír

   438

Miestny kontrolór

 

 

 kontrolor@mudnv.sk

Klouček Ivan

417

Facility manager - manažér podporných činností

OSEUM

00421917817228

ivan.kloucek@mudnv.sk

Koprdová Mária, Ing.

440

Prednostka úradu

PR

00421917817227

maria.koprdova@mudnv.sk

Krajčír Dárius

444

Starosta MČ

ST

00421948 625999

darius.krajcir@mudnv.sk

Kravárik Pavol

454 Referent informačných technológií OSR 00421917817225 pavol.kravarik@mudnv.sk

Kresanová Silvia, Mgr.

409

Vedúca služieb občanom a organizačné

OSOE

-

silvia.kresanova@mudnv.sk

Labašková Erika, Mgr.

425

Právne oddelenie

-

-

erika.labaskova@mudnv.sk

Langer Martin, Ing.

420

Referent výstavby a životného prostredia

OVDŽP

-

martin.langer@mudnv.sk

Lauková Kristína, Bc.

426

Referent stavebného úradu

-

kristina.laukova@mudnv.sk

Ledényiová Tatiana, Ing.

437

Referent výstavby a životného prostredia

OVDŽP

00421905668273

tatiana.ledenyiova@mudnv.sk

Liedlová Katarína, Ing.

443

Referent hnutelného a nehnuteľného majetku

OSEUM

-

katarina.liedlova@mudnv.sk

Lipková Daniela

-

Vedúca klubu dôchodcov

-

00421917817239

-

Lohnická Lilia, Ing.

427

Referent stavebného úradu

-

lilia.lohnicka@mudnv.sk

Lohnický Dávid

-

Administratívny pracovník SÚ

-

david.lohnicky@mudnv.sk

Macáková Katarína, Ing.

434

Vedúci oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia

-

-

katarina.macakova@mudnv.sk

Maľovaný Marián , Doc. Ing. arch. PhD.

428

Architekt MČ

AMČ

00421918882181

marian.malovany@mudnv.sk

Miklovicová Emília

412

Matrikár

MATRIKA

-

emilia.miklovicova@mudnv.sk

Mikulcová Denisa, Ing.

418 Referent nehnuteľného majetku OSEUM - denisa.mikulcova@mudnv.sk

Nagyová Miriam, Mgr.

416

Referent sociálnych vecí

OSOE

-

miriam.nagyova@mudnv.sk

Oslancová Mária, Mgr.

410

Referent pre miestne dane a dotácie

OER

-

maria.oslancova@mudnv.sk

Paďourová Zdeňka

441 Asistent starostu AST - zdenka.padourova@mudnv.sk

Padychová Diana, Ing.

430

Zástupca matrikára a referent pre správu registratúry

MATRIKA

-

diana.padychova@mudnv.sk

Pakšiová Julie, Ing.

404

Referent klientského centra 2

OSOE

-

julie.paksiova@mudnv.sk

Pištánková Zuzana

401

Referent klientského centra

OSOE

0905 362 808

zuzana.pistankova@mudnv.sk

Polášová  Zuzana Ing.

413

Vedúca stavebného úradu

-

zuzana.polasova@mudnv.sk

Salopek Paulína, Mgr.

438

Asistent starostu a prednostu

-

00421948 625 999

paulina.salopek@mudnv.sk

Síthová Miroslava, Mgr. Bc.

433

Spoločný školský úrad

SŠÚ

-

miroslava.sithova@mudnv.sk

Strempek Juraj, Ing. 424 Vedúci oddelenia ekonomiky a rozpočtu OER 00421908733593 juraj.strempek@mudnv.sk

Štrokendlová Zdenka, Ing.

403

Referent EÚ projektov

OSR

00421918807537

zdenka.strokendlova@mudnv.sk

Tittelová Dagmar, Ing.

436

Referent výstavby a cestného hospodárstva

OVDŽP

00421905668237

dagmar.tittelova@mudnv.sk

Tóthová Veronika, Bc.

407

Referent stavebného úradu

-

veronika.tothova@mudnv.sk

Vitézová Renáta

401

Asistent prednostu a Referent klientského centra 1

APR

-

renata.vitezova@mudnv.sk

Zaťková Ingrid, Ing. 432 Referent vnútornej správy a opatrovateľskej služby OSOE 00421918807519 ingrid.zatkova@mudnv.sk

Zemanová Zuzana

439

Pokladňa

 

 

zuzana.zemanova@mudnv.sk

Zemková Bronislava

408

Evidencia obyvateľstva a zmlúv

ST

-

bronislava.zemkova@mudnv.sk