Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Odmena zástupkyni starostu

Odmena zástupkyni starostu

V zmysle § 25 ods. 7 posledná veta zákona č. 369/1990 Zb. týmto obec zverejňuje odmenu, ktorá bola zástupkyni starostu starostom určená, a to vo výške  20 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny s účinnosťou od 1. marca 2019.