Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Sadzby dane za nevýherné hracie prístroje

  • 166,00 €/rok za jeden elektronický prístroj na počítačové hry,
  • 166,00 €/rok za jeden mechanický prístroj alebo elektronický prístroj,
  • 500,00 €/rok za automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Legislatíva: 

  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Rezervácia termínu úkonu na miestnom úrade

Najbližší voľný termín: 16.4.2021
Rezervovať termín

MOM Hradištná 43, Istra Centrum, apríl 2021

Najbližší voľný termín: 16.4.2021
Rezervovať termín

Doplnené rezervácie v OM IC pre Devínskonovovešťanov

Najbližší voľný termín: 17.4.2021
Rezervovať termín

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Stiahnite si mobilnú aplikáciu
a majte všetky informácie vždy po ruke

Stiahnuť pre Android Stiahnuť pre IOS

Facebook

Odber noviniek