Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva

Verejným priestranstvom sú verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

Sadzby za užívanie verejného priestranstva

 • 0,40 €/m²/deň za prvý deň umiestnenia skládky odpadu,
 • 3,50 €/m/deň za druhý a ďalšie dni umiestnenia skládky odpadu,
 • 0,00 €/m²/deň za umiestnenie odpadu v súvislosti s organizovanou akciou týkajúcou sa separovaného zberu odpadu,
 • 5,00 €/m²/deň za krátkodobé umiestnenie dočasného predajného zariadenia,
 • 7,00 €/deň za ambulantný predaj z osobného motorového vozidla,
 • 13,50 €/deň za ambulantný predaj z nákladného motorového vozidla do 1500 kg,
 • 27,00 €/deň za ambulantný predaj z nákladného motorového vozidla do 2500 kg,
 • 50 €/deň za ambulantný predaj z nákladného motorového vozidla nad 2500 kg,
 • 0,50 €/m²/deň za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb,
 • 0,50 €/m²/deň za sezónne letné terasy poskytujúce pohostinné služby,
 • 0,25 €/m²/deň za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných zábavných zariadení (atrakcií) a komerčných podujatí,
 • 0,80 €/m²/deň za umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu pri stavebných a rekonštrukčných prácach stavieb, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva za účelom zriadenia staveniska, umiestnenie kontajnera, umiestnenie lešenia mimo zariadenia staveniska,
 • 0,00 €/m²/deň prvý a druhý deň umiestnenia skládky tuhých palív,
 • 0,50 €/m²/deň za tretí a ďalšie dni umiestnenia skládky tuhých palív,
 • 2,00 €/m2/deň za umiestnenie skládky okrem skládky uvedenej pod písm. l),
 • 1,00 €/m²/deň za každý deň presahujúci dva mesiace súvislého státia motorového vozidla na tom istom mieste,
 • 1,00 €/m2/deň za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych

Rezervácia termínu úkonu na miestnom úrade

Najbližší voľný termín: 16.4.2021
Rezervovať termín

MOM Hradištná 43, Istra Centrum, apríl 2021

Najbližší voľný termín: 16.4.2021
Rezervovať termín

Doplnené rezervácie v OM IC pre Devínskonovovešťanov

Najbližší voľný termín: 17.4.2021
Rezervovať termín

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Stiahnite si mobilnú aplikáciu
a majte všetky informácie vždy po ruke

Stiahnuť pre Android Stiahnuť pre IOS

Facebook

Odber noviniek