Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Poplatok za rozvoj

Poplatok za rozvoj

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves  ako správca poplatku za rozvoj ustanovila vo Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2017 sadzby poplatku za rozvoj:

  • 35,- € za stavby na bývanie,
  • 10,- € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
  • 35,- € za priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
  • 35,- € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
  • 35,- € za ostatné stavby

Legislatíva: Zákon č. 447/2015 Z. z. v znení č. 375/2016 Z. z.

 

Rezervácia termínu úkonu na miestnom úrade

Najbližší voľný termín: 16.4.2021
Rezervovať termín

MOM Hradištná 43, Istra Centrum, apríl 2021

Najbližší voľný termín: 16.4.2021
Rezervovať termín

Doplnené rezervácie v OM IC pre Devínskonovovešťanov

Najbližší voľný termín: 17.4.2021
Rezervovať termín

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Stiahnite si mobilnú aplikáciu
a majte všetky informácie vždy po ruke

Stiahnuť pre Android Stiahnuť pre IOS

Facebook

Odber noviniek