Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Dotácie

Dotácie

Poskytovanie dotácií  upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. O poskytnutie dotácie môžu požiadať právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je Hlavné mesto SR Bratislava alebo mestské časti a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Bratislavy alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území Bratislavy a poskytujú  služby v prospech obyvateľov mestskej časti.

 
Referát miestnych daní a dotácií
tel:02/60 20 14 10
 

Tlačivá:

Žiadosť o poskytnutie dotácie   (platí doterajšia, viď tlačivá na stiahnutie)

Čestné prehlásenie                    (platí doterajšia, viď tlačivá na stiahnutie)

Vyúčtovanie dotácie                  (platí doterajšia, viď tlačivá na stiahnutie)

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.