Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Námietková kancelária a hlasovacie preukazy

V súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 29. februára 2020, mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves zriadila námietkovú kanceláriu. Námietková kancelária sa nachádza v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na Novoveskej ulici č. 17/A, prízemie, dvere číslo 3. Námietkovú kanceláriu zabezpečuje:

Ing. Ingrid Zaťková, tel. č.: 02/60 20 14 32,

e-mail: ingrid.zatkova@mudnv.sk.

V námietkovej kancelárii má volič možnosť v úradných hodinách:

 1. Overiť si, či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.
 2. Požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.
 3. Požiadať o prenosnú volebnú schránku.

Hlasovacie preukazy na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vydávajú na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves,  prízemie, dvere č. 3., Ing. Ingrid Zaťková, tel. č.: 02/60 20 14 32, e-mail: podatelna@mudnv.sk.

 Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 1. Osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, v úradných hodinách obce t. j . 28.2.2020 v čase od 7.00 hod. do 10.00 hod.
 2. Písomne tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t. z. najneskôr 10.2.2020, na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 84310 Bratislava.
 3. Elektronicky, najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t. z . najneskôr 10.2.2020 na e-mailovú adresu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves: podatelna@mudnv.sk .
 4. Splnomocnencom, najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb t. z . najneskôr 28.2.2020, v čase od 7.00 hod. do 10.00 hod.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať:

 • meno, priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica orientačné číslo).

V prípade písomnej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu i korešpondenčnú adresu, na ktorú mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves doručí hlasovací preukaz. Ak ju žiadateľ neuvedie, mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves zašle hlasovací preukaz na adresu trvalého pobytu voliča.

 1. Ak volič v písomnej alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, v žiadosti musí uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Úradné hodiny:

Pondelok:   v čase od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hodiny

Utorok:      nestránkový deň

Streda:        v čase od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hodiny

Štvrtok:      v čase od 8.00 – 12.00 hodiny

Piatok:        nestránkový deň

Piatok: 28.2.2020  v čase od 7.00 - 10.00 hodiny.

 

Informácie Ing. Ingrid Zaťková, tel. č.: 02/60 20 14 32, e-mail: ingrid.zatkova@mudnv.sk.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.