Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Azbestové potrubie

Azbestové potrubie
Vyriešený

Podnet:

Po minuloročnej likvidácii nelegálnej skládky pri Mláke - za mostíkom cez Mláku v smere z Vápencovej na Mlynskú po ľavej strane - zostala ešte stále nezlikvidovaná stará azbestová komínová rúra..- aby sa predišlo jej poškodeniu, a tým uvoľneniu azbestu do životného prostredia, tak by sa mal tento predmet čím skôr zlikvidovať.

Odpoveď:

Pekný deň

Ďakujeme za Váš podnet, rúru evidujeme a vynasnažíme sa zabezpečiť jej odstránenie spoločnosťou s oprávnením na likvidáciu nebezpečného odpadu.

Ing. Tatiana Ledényiová
Referent výstavby a životného prostredia