Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Čierne skladky-stavebný,komunalny....odpad

Čierne skladky-stavebný,komunalny....odpad
Vyriešený

Podnet:

Pri presskame kde je nová hala, tak hneď za halou je betonový múr a v huštine krikov, stromov sa nachadzajú čierné skádky,domovy odpad,stavebný odpad...ten odpad sa tiahne popri celom múre popri ceste smerok k bývalej cementaárke.i na druhej strane sa nachadzá zas stavebný odpad

na fotke je to miesto vyznačene cervenou farbou kde sa to presne nachadzá

odpad je tam dlhodobo a nikto to tam neupratuje a za múrom sú nove rodinné domy ,tak neviem ci odtiaľ nevyhadzúju domový odpad

Odpoveď:

Pekný deň

Čierna skládka pozdĺž plota pri PRESSKAMe má u nás pracovný názov „Vukovarská“ a bola nami nahlásená na Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP. Nakoľko likvidácia skládky bola nacenená na cca 9000,- bude jej vznik a likvidáciu preverovať polícia, na ktorú to bolo Okresným úradom postúpené.
Problém je v riešení.

Ing. Tatiana Ledényiová
Referent výstavby a životného prostredia

Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava