Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Cyklotrasa technické sklo

Cyklotrasa technické sklo
Nový

Podnet:

Dobrý deň. Mám otázku, je možné, alebo uvažovalo sa niekedy nad tým že by sa starý železničný násyp bývalej vlečky vedúci popri trati z žst dnv popri oc glavici a presskame do technického skla upravil na cyklotrasu? Fyzicky by išlo by iba o odstránenie náletových drevín a úpravu zvršku, právne samozrejme skôr povolenie/dohoda od žsr. Momentálne jediná možnosť pre cyklistov smer dúbravka je po hlavnej ceste, poprípade až obchádzkou popri ČOV, metre a boroch alebo lesnou cyklotrasou popod Devínsku kobylu...
Ďakujem za reakciu
Tomáš Drusan