Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Orez kríkov a drevín pri chodníkoch

Orez kríkov a drevín pri chodníkoch
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné zabezpečiť orez drevín prerastajúcich cez ploty a zasahujúcich do chodníkov. Takýchto miest je veľa na Mečíkovej ulici aj v smere od zastávky mhd Stanica DNV smerom na Bystrickú. Kríky znemožňujú prechod po chodníkoch a pri DI na Mečíkovej je zarastený úplne. Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň

Podnet  je potrebné podať písomne na MÚ DNV a upresniť stanovište. V uvedenej lokalite je aj súkromná zeleň a zeleň, ktorú vysadili aj obyvatelia MČ BA-DNV  napr. z projektu adopcia kríkov a pod. Údržbu verejnej zelene vykonávame na našich pozemkoch a pozemkoch, ktoré nám boli zverené. Zeleň, ktorá sa nachádza na pozemkoch MAG. HL. M. BA je udržiavaná a ošetrovaná vlastníkom pozemku. Na základe podnetu alebo nášho zistenia, ak zeleň je potrebné ošetriť zabezpečiť alebo je poškodená, zasielame upozornenie a zoznam na základe, ktorého vykonajú údržbu.  Ak sa jedná o súkromná zeleň na súkromnom pozemku vlastníka upozorníme a požiadame o údržbu. Upresnenie stanovištia je napr. 

názov ulice, orientačné číslo  - kde sa nachádza daná drevina - krovitý porast,

vyznačenie na mape – kde dochádza ku prerastaniu vytvára prekážku).

označenie verejného osvetlenia, ktoré je zatienené, zarastené – verejne osvetlenie zvykne byť označené štítkom, kde je uvedené ID číslo,

parcelné číslo – podľa, ktorého vieme určiť vlastníka pozemku

Presne určenie stanovište nám pomôže a urýchli vybavovanie danej veci.

Ing. Martin Langer

Referent výstavby a životného prostredia