Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Potvrdenie o testovaní v inom jazyku

Potvrdenie o testovaní v inom jazyku
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň, tak ako mnoho iných obyvateľov našej mestskej časti, aj ja som uvítal zriadenie MOM. Spôsob objednávania na čas a následné vcelku automatizované vybavovanie je určite príjemným benefitom.
Nepoznám presne spôsob fungovania MOM a všetky právne konzekvencie, ale chcel by som sa opýtaž ako je to s vystavením potvrdenia pre osobu, ktorá pracuje v zahraničí. Pýtam sa preto, že jednou z podmienok na vstup do Rakúska je aj PCR alebo Ag test, našťastie sa podarilo dohodnúť, že budú uznávať aj ten zo Slovenska. Vyžadujú si však, aby bol v DE alebo EN jazyku a okrem dátumu vyžadujú aj čas vykonanie testu a potvrdenie autorizovaným subjektom.
Na vyžiadanie som takéto potvrdenie v EN jazyku dostal, ale dátum bol uvedený formou pečiatky v záhlaví potvrdenia a čas nebol vôbec, Na potvrdení bol holografický prvok + QR kód testu a pečiatka Miestnmeho úradu.
Z toho predpokladám, že samotné tlačivo bolo vytvorené z nejakého vzoru samotným miestnym úradom.
Chcel by som preto požiadať, či by bolo možné buď doplniť do tých dvoch jazykových mutácií priamo riadky, na ktoré sa uvedú dátum testu (písmom alebo pečiatkou) a čas testu, alebo by sa použili priamo tlačivá v oboch mutáciách požadovaných rakúskou stranou. Samozrejme je tu možnosť si dané potvrdenie pripraviť doma a iba si do neho dať vyznačiť výsledok testu a potvrdenie pečiatkou, ale na odbernou mieste pečiatku nemali. je tu ptom aj tá otázka, či je postačujúca pečiatku úradu alebo by to mala byť pečiatka zdravotníckeho zariadenia, ktoré testy gestoruje.
Ďakujem

Odpoveď:

Pekný deň.

Mrzí nás to, ale Vašej požiadavke nevieme vyhovieť.