Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Prečo sa nepokračuje v revitalizácii Istrijskej ulice?

Prečo sa nepokračuje v revitalizácii Istrijskej ulice?
Nový

Podnet:

Dobrý deň, chcel by som sa v zastúpení tu bývajúcich občanov opýtať, či sa nechystá revitalizácia časti Istrijskej ulice medzi ulicami Na vyhliadke a Vápencovou? Chodník v tejto časti našej hlavnej ulice je už dlhšie v dezolátnom stave a pritom tadiaľ denne prejdú stovky ľudí v smere ku rybníku, ku parku Potočná, ku štadiónu, k policajnej škole, ku vlakovej stanici... a späť. Obyvatelia by tu privítali aj rozšírenie súčasného chodníka na pojazdný a aj rozšírenie protiľahlej cesty vybudovaním oporných múrov so zábradliami, čím by sa tiež vyriešilo spevnenie svahov pri hlavnej ceste a rozšírenie hlavnej cesty, zaistila by sa väčšia bezpečnosť pre chodcov, tiež by sa vytvorila možnosti pre lepšie zásobovanie priľahlých rodinných domov s prípadným parkovaním a na strane Kaštieľa tiež vytvorenie otočiska pre osobné autá a tiež by sa vytvorila možnosť lepšieho prísunu hasičskej techniky.