Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Separovanie odpadu

Separovanie odpadu
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň,

Rada by som sa informovala ako sa plánujú riešiť smeti pri kontajneroch, nakoľko tak ako prikladám fotku teraz z nedele 18.4.2021 na ulici Jána Smreka, tak tak to vyzerá pri kontajneroch veľmi často, sú plné, nedajú sa do nich dať smeti hlavne v poslednej dobe tie kontajneri na plast, papier a sklo.

Ja viem, že je chyba aj v nás ľuďoch, preto by som rada aj navrhla riešenie.
Často sa mi stáva, že ľudia papierové krabice nerozoberú a potom je kontajner plný za chvíľku. Tak isto to je a s plastom, keby každý tú plastovú fľašu poriadne stlačil, tak nie je problém aby sa tam toho zmestilo viac.
Neviem či to ľudia nevedia, ako nevedia to ani čo poriadne patrí do plastov, papiera a čo na zberný dvor.

Bolo by úžasné keby bolo nejaké ponaučenie pre ľudí alebo vylepené pri smetných košoch, čo kde patrí, čo sa kedy odváža. Nakoľko keby vedeli, že papier sa berie vtedy a vtedy, tak by ho nehádzali vedľa koša ale vyniesli na druhý deň keď bude kam.
Máme sociálne siete kde sa to vie aj zadarmo ľuďom pravidelne pripomínať, hádzať fotky na FB a Instagram aby sa trošku spamätali, veď to tu chceme mať pekné a nie ako smetisko každé dva dni.

Možno by pomohla aj organizácia zbierania smetí po Devínskej, na Srdci kde je tých smetí v lese až až. Aby sa tam ľudia naučili čo kde patrí.

Ďakujem pekne.

Nikoleta


Odpoveď:

Ďakujeme za Váš podnet. V prípade, že sú kontajnery na separovaný odpad pravidelne preplnené, treba požiadať správcu Vášho domu, aby situáciu riešil na OLO, a.s. pridaním kontajnerov, ak je na to na stojisku priestor, alebo dohodnutím častejšieho vývozu. Správca BD by mal mať informáciu, v ktoré dni sa vyváža odpad z Vášho stojiska. Odpoveď získate napr. aj na adrese zakazka@olo.sk. Spravidla bývajú tieto údaje nalepené na kontajneroch. Treba požiadať o obnovenie nálepky.

Všetky informácie ohľadne separovania odpadu v domácnostiach nájdete na webovej stránke www.olo.sk. Na tejto stránke sú pripravené aj plagátiky s informáciou ohľadne zložiek separovaného odpadu, ktoré si môžete vytlačiť a dať do priestorov Vášho stojiska. Správne píšete, že odpad je potrebné pred vyhodením poskladať alebo stlačiť tak, aby sme nevyvážali „vzduch“, čo je naozaj neekologické a neekonomické.

Súhlasíme s Vašim názorom, že je potrebné navzájom sa informovať a zapájať ľudí do aktvít pri čistení prírody. V našej MČ začíname s edukáciou už od detí. V našom v EKO-centre prebieha eko-výchova pre deti z našich MŠ a ZŠ. Žiaľ, pandémia nás trošku pribrzdila. MČ DNV sa zapája aj do rôznych aktivít, napr. v spolupráci s VW Slovakia a.s. sme už viackrát čistili a upratovali okolie DNV. V rámci programu nádácie PONTIS pripravujeme v spolupráci s dobrovoľníkmi čistenie Devínskej a okolia od odpadkov.

Ďakujeme, že Vám na čistote našej MČ záleží.

Ing. Tatiana Ledényiová

Referent výstavby a životného prostredia