Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Spaľovanie

Spaľovanie
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na riešenie problému - suseda pravidelne spaľuje niečo, čo veľmi zapácha a z komína idú čierne kúdoly. Smrad máme v celom dome a trvá to už roky.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

MČ Bratislava-Devínska Nová Ves nemá prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia. Riešenie Vášho podnetu spadá do kompetencie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, odd. starostlivosti o ŽP, kam je potrebné Váš podnet adresovať.

 

Ing. Tatiana Ledényiová

Referent výstavby a životného prostredia