Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Devínska OLDIES párty

Devínska Oldies party sa bude konať 20. augusta na futbalovom štadióne Vápencová a bude ďalšou zo série podujatí, ktoré pripravila mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves v rámci kultúrneho leta #miestokdetozije.

Pri vstupe na podujatie a počas celého podujatia je povinné:

• Prekrytie úst aj nosa rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou

• Prosíme, v priestoroch konania podujatia nekonzumujte jedlo a pitie             

 Vstup na podujatie je po dodržaní podmienok voľný.

 
 
Čas  v rezervačnom formulári je internou záležitosťou pre splnenie povinnosti "Evidencie počtu návštevníkov". 
 
 

Propagácia podujatia bude prebiehať v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch mestskej časti, a to na internetovej stránke www.devinskanovaves.sk, v miestnom periodiku DEVEX ako aj na sociálnych sieťach mestskej časti https://www.facebook.com/devinskanovaves.sk a https://www.instagram.com/devinskanovaves.sk/. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo-zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zadeklarovania jeho priebehu, a to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie.

(povinné)