Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rezervácia termínu úkonu na miestnom úrade

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves funguje od 1. 3. 2021 do odvolania  pre verejnosť v obmedzenom režime. Prijímanie stránok sa viaže na objednávku a týka sa prednostne obyvateľov s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

V nadväznosti na uznesenie Vlády SR č. 77 písm. C bod 24 bude obyvateľom na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie, ak ho vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 k dispozícii podateľňa len s rezerváciou termínu, pokladňa len s rezerváciou termínu (TP DNV), matrika len s rezerváciou termínu (TP DNV), evidencia obyvateľov len s rezerváciou termínu a stavebný úrad len s rezerváciou termínu(TP DNV).

Obyvatelia bez trvalého pobytu v mestskej časti budú vybavení elektronicky - z dôvodu opatrenia na zabránenie šírenia vírusu a z dôvodu znižovania mobility. 

 

(povinné)

sem uveďte, čo potrebujete ma miestnom úrade vybaviť (Ohlásenie trvalého alebo prechodného pobytu, Osvedčovanie pravosti podpisov, ...)