Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zahájenie pilotného projektu zberu papiera a plastov z rodinných domov

Zahájenie pilotného projektu zberu papiera a plastov z rodinných domov
Doručovanie vriec pre zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu do jednotlivých domácností v Devínskej Novej Vsi bude prebiehať v čase od 18.7.- 21.7. 

Oznamujeme vám, že na základe schválenia novely VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bude  OLO a.s. v čase od 18.7. - 21.7. doručovať do jednotlivých domácností  v Devínskej Novej Vsi vrecia pre zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.

Pracovníci spoločnosti OLO, a.s. dodajú do rodinných domov vo Vašej MČ zásielku pozostávajúcu z 25 žltých vriec na plasty a 25 modrých vriec na papier. 

Doručovanie bude prebiehať v pracovné dni v čase medzi 13:00 – 20:00 a v sobotu v čase od 8:00 do 20:00. V nedeľu vrecia doručované nebudú. V prípade že nebudete počas doručovania vo svojej domácnosti zastihnutí, OLO sa pokúsi doručenie vriec zopakovať. Ak ani po druhom doručení sa zamestnancom OLO nepodarí zastihnúť vás v domácnosti, neprevzaté vrecia budú odovzdané na Miestnom úrade DNV, aby si ich obyvatelia mohli prísť osobne vyzdvihnúť. 

Zvoz papiera a plastov hneď od začiatku augusta 2020.

V posledných júnových dňoch magistrát HM SR Bratislavy zabezpečil  do každej domácnosti doručenie letáku s podrobnými informáciami o vrecovom zbere. Leták bol vytvorený pre každú MČ samostatne a obyvatelia v ňom nájdu aj  harmonogram odvozných dní pre jednotlivé ulice MČ, samotné ciele prvej etapy projektu a zásady správneho triedenia.

Pre obyvateľov poskytujeme informácie mailom na zakazka@olo.sk; alebo telefonicky na 02 50 110 111.