Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Opatrenie MŠ Horova - Slniečko

Opatrenie MŠ Horova - Slniečko
s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19

Vážení rodičia,

v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky, bude Materská škola od 11. januára 2021 otvorená pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Zamestnanci v odvetviach kritickej infraštruktúry sú všetci podľa zákona č.45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre, Smernice Rady 2008/114/ES o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr, na základe usmernení a vyhlášok vlády a ÚVZ v súvislosti s protipandemickými opatreniami k zabráneniu šírenia COVID-19. Pozornosť je nasmerovaná hlavne na rodičov pracujúcich v zdravotníctve, polícií, na vojakov, požiarnikov, pracovníkov pracujúcich v elektrárňach, predavačov potravín či drogérie a na tých, ktorí nemôžu vykonávať prácu formou HO a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov.

Prosíme preto o vyplnenie Čestného prehlásenia formou nasledujúceho dotazníka. Odpoveď obratom zašlite na mailovú adresu mshorova@centrum.sk alebo triednej učiteľke. V správe uveďte  meno dieťaťa a vami označenú odpoveď, ktorá opisuje aktuálny stav na vykonávanie pracovnej činnosti. (Napr. Jožko Mrkvička, a))

Čestne prehlasujem, že obaja rodičia v čase od 11.1. 2021 do 15.1.2021 pracujeme:

 a/  v kritickej infraštruktúre,

 b/  formou Home office,

 c/  na pracovisku,

 d/  rodičovská dovolenka,

 e/  jeden z rodičov je nezamestnaný.


Viac tu: http://m.horova-slniecko.com/