Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Prieskum verejnej mienky

Prieskum verejnej mienky
Dajte nám vedieť čo vám v našej mestskej časti chýba a s čím ste spokojní.

 

V januári mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves začala spracovávať strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) pre obdobie 2021-2027. Aby sme boli schopní efektívne nastaviť strategické zámery, opatrenia a príslušné aktivity, do ktorých by mali smerovať financie našej mestskej časti, štátneho rozpočtu ale aj z Európskej únie, radi by sme vás požiadali o vyplnenie dotazníka – Prieskumu verejnej mienky.

Dotazník môžete vyplniť ako

  • fyzická osoba, obyvateľ mestskej časti alebo
  • organizácia (firma, organizácia, spolok atď.) pôsobiaca v našej mestskej časti.

Vyplnením tohto dotazníka prispejete ku kvalitnému spracovaniu PHSR, ktorým sa bude riadiť rozvoj mestskej časti v rokoch 2021-2027.

Jeho vyplnenie vám nezaberie viac ako 5 minút.

Zber dát v rámci prieskumu verejnej mienky bol ukončený 20. 4. 2021.

Za účasť v tomto prieskume vám ďakujeme.