Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zápis do 1. ročníka základných škôl

Zápis do 1. ročníka základných škôl
od 12. apríla do 16. apríla 2021

Oznámenie

o povinnom zápise detí do 1. ročníka základných škôl

pre školský rok 2021/2022

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves je zriaďovateľom nasledovných základných škôl zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky:

  1. Základná škola Pavla Horova 16
  2. Základná škola Ivana Bukovčana 3 s elokovaným pracoviskom Ivana Bukovčana 1

 

Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí nasledovne :

 

ZŠ I. Bukovčana 3, Bratislava :

elektronická prihláška – od 12. apríla – 16. apríla 2021

Bližšie informácie k zápisu nájdete na webovom sídle základnej školy

Web školy : www.bukovcana.sk

 

ZŠ P. Horova 16, Bratislava :

elektronická prihláška – od 12. apríla – 16. apríla  2021

Bližšie informácie k zápisu nájdete na webovom sídle základnej školy

Web školy : www.zshorovaba.sk

 

Žiak si plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode (určenom   všeobecne  záväzným nariadením č. 2/2017), v ktorom má trvalý pobyt.

 

Upozornenie: Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

Bližšie informácie o činnosti základnej školy, o školských obvodoch a k zápisu detí podá rodičom každá základná škola, internetová stránka školy alebo Spoločný obecný úrad -školský úrad mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica.

 

                Dárius Krajčír

                                                                                                starosta mestskej časti

                                                                                          Bratislava – Devínska Nová Ves

 

 

MAPU ŠKOLSKÝCH OBVODOV NÁJDETE TU

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
zápis 2021 64.7 kB docx 16.3.2021