Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Odvrátená strana Slovenska

Odvrátená strana Slovenska
Fotograf Tomáš Hulík 

Fotograf Tomáš Hulík predstavuje Odvrátenú stranu Slovenska

Dokumentarista a fotograf Tomáš Hulík na svojej výstave, otvorenej v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, predstavuje súčasný stav kultúrneho a prírodného dedičstva v krajine. Dedičstvo obdobia socializmu, ktoré Slovákov poznačilo viac než sú si schopní priznať.

 
Tomáš svojimi fotografiami poukazuje na to, že Slovensko je dodnes posiate nezmazateľnými stopami po socialistickej industrializácii a že environmentálne záťaže z tohto obdobia sa likvidujú len postupne a s obrovskými nákladmi. "Odvrátená strana Slovenska je príbehom o tom, čo sme zdedili, čo sme stratili a čo na tomto našom Slovensku vlastne všetci robíme," hovorí autor o výstave, ktorá má pôsobiť ako apel.

Výstava prostredníctvom 230 fotografií, ortofotomáp a faktografického materiálu ukazuje stav krajiny, kde totalitný režim zanechal stopy na stave životného prostredia, hmotnej kultúry a v myslení ľudí.
Veľkorozmerné fotografie poukazujú na to, že konfiškácie pôdy, majetku a znárodnenie po roku 1948 popretŕhali vzťahy človeka k dedovizni, vlastnej roli, chalupe, obci i k pamiatkam.

Tomáš zdokumentoval betónové monumenty v štýle socialistického realizmu a viacero unikátnych architektonických diel, ktoré v súčasnosti chátrajú a stávajú sa korisťou developerov.
Ukazuje, že rovnaké totalitný režim hlboko  zasiahol aj historické pamiatky - rodové sídla šľachty – hrady, zámky a kaštiele, ktoré sa bez svojich majiteľov stali predmetom drancovania, sídlami polepšovní, starobincov a skladov jednotných roľníckych družstiev.

Výstava pozostáva zo šiestich celkov, jednu zo šiestich miestností nazval autor Absurdity. "Je to jemne absurdný, možno gýčový prejav, ktorý môžeme badať na Slovensku," uviedol pre TASR Tomáš Hulík, ktorý ďalej na výstave ukazuje likvidované kaštiele, deštruované kúpele, ale aj dedinky so zachovaným genius loci.
V ďalších miestnostiach si diváci môžu pozrieť industrializáciu a technické pamiatky Slovenska, rúbanie lesov, tiež bezhlavú a nekoncepčnú výstavbu, problematiku odpadov a to, ako sa Slováci správajú k pôde. "Poslednou malou pasážou sú marginalizované skupiny, čiže ako sa majoritná spoločnosť správa k marginalizovaným skupinám a kam sa musia utiekať," uzavrel Tomáš Hulík.

 

Výstava je otvorená do 23. mája.