Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

Picture1_10

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

 

Zberné miesto pre Devínsku Novú Ves:

Zberný dvor na ulici M.Pišúta 5 (84107 Bratislava) 

Otváracie hodiny platné od 1.6.2021:

Pondelok: 7:00 – 17:00 (obedná pauza: 11:00 – 12:00)
Utorok: 7:00 – 17:00 (obedná pauza: 11:00 – 12:00)
Streda: 7:00 – 17:00 (obedná pauza: 11:00 – 12:00)
Štvrtok: 7:00 – 17:00 (obedná pauza: 11:00 – 12:00)
Piatok: 7:00 – 17:00 (obedná pauza: 11:00 – 12:00)
Sobota: 8:00 – 15:00 (obedná pauza: 12:00 - 12:30)
Nedeľa: Zatvorené

Kontakt na prevádzku:

Karol Berta

0911 155 991 / zbernydvor@denova.sk

 

Leták