Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja

Pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
PRACOVNÉ STRETNUTIE S PÁNOM JAROSLAVOM KMEŤOM

V pondelok 14. 6. 2021 navštívil našu mestskú časť tajomník ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, pán Jaroslav Kmeť.

 
Spolupráca samosprávy so štátnou správou je dôležitá pre rozvoj Devínskej Novej Vsi v prospech všetkých našich obyvateľov.
Starosta, zástupkyňa starostu a vedúca oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia so štátnym tajomníkom prerokovali pálčivé otázky,  týkajúce sa  rozvoja našej mestskej časti a to:
 
-  Obchvat priemyselnej zóny – tzv. okružná križovatka s napojením na diaľničný privádzač Stupava
 
-  Okružná križovatka J. Jonáša

-  Cyklotrasa v záhradkárskej oblasti patriacej ŽSR

-  Projekt parkovacieho domu na Ulici J. Poničana / I. Bukovčana

-  Rozširovanie železničnej trate a modernizácie v súvislosti s TIOP Devínska

-  Rozšírenie kapacít parkoviska pri železničnej stanici v Devínskej Novej Vsi
 
-  SkatePark na Vápencovej ul.
 

Video