Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Požiadajte si o dotácie z BRDS pre rok 2020

Požiadajte si o dotácie z BRDS pre rok 2020
Bratislavský samosprávny kraj otvoril nové výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) na rok 2020. Výzvy sú zamerané na podporu...

Požiadajte si o dotácie z BRDS pre rok 2020

Bratislavský samosprávny kraj otvoril nové výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) na rok 2020.

Výzvy sú zamerané na podporu kultúry, turizmu, mládeže, či športu a nechýba ani výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka.

Postup pri podávaní žiadostí:

Dokumenty na stiahnutie

Kontakty k jednotlivým oblastiam podpory

Jednotlivé výzvy nájdete tu:

VÝZVA / PODPORA ALOKOVANÉ FIN. PROSTRIEDKY TERMÍN NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI DO:
440.000 €
26.01.2020
140.000 €
26.01.2020
 51.000 €
21.01.2020
289.000 €
21.01.2020
260.000 €
 31.01.2020