Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

VÝZVA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR NA PODPORU ŠPORTU !!!!

VÝZVA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR NA PODPORU ŠPORTU !!!!
Výzva sa zameriava na aktivity podporujúce zdravý životný štýl mládeže prostredníctvom podpory pohybových a športových aktivít pre deti a mládež v rámci mimoškolskej...
VÝZVA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR NA PODPORU ŠPORTU  

Ministerstvo školstva SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z Programov pre mládež.

Výzva sa zameriava na aktivity:
a) podporujúce zdravý životný štýl mládeže prostredníctvom podpory pohybových a športových aktivít pre deti a mládež v rámci mimoškolskej činnosti,
b) podporujúce sociálnu inklúziu mladých ľudí prostredníctvom podpory pohybových a športových aktivít pre deti a mládež v rámci mimoškolskej činnosti
c) podporujúce rozvoj zdravého životného štýlu u detí a mládeže, ktoré pochádzajú z lokalít s nedostatočne vybudovanou športovou infraštruktúrou alebo s nedostatkom možností aktívneho pohybu

Maximálna suma dotácie pre žiadateľa je 10 000 EUR (maximálna suma dotácie je 90 % z oprávnených nákladov uvedených v žiadosti o dotáciu).

Viac informácií a podmienky poskytnutia dotácie nájdete vo výzve: https://www.minedu.sk/…/9328_priority_d_1_2020_vyzva-na-dot…

Ďalšie výzvy a informácie sú dostupné na: https://www.pracasmladezou.sk/index.php/ppm/

Termín podania žiadosti je do 17.2.2020!!!