Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Pracovná pozícia: Referent pre pokladňu a fakturácie

Pracovná pozícia: Referent pre pokladňu a fakturácie
do 14.02.2020
     
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49
 

Vyhlásenie výberového konania

Informácie o pracovnom mieste

Zamestnávateľ:

Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava

Pracovná pozícia: Referent pre pokladňu a fakturácie

Miesto práce: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Ponúkaný plat (brutto): od 850 € brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností

 

Termín nástupu:  od 1.3.2020 prípadne dohodou, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti najmä:

- vedenie hotovostnej pokladne na stránkovom pracovisku
- vystavovanie pokladničných dokladov a ich spracovanie
- evidencia a účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr

- vystavovanie objednávok a interných dokladov

- kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov
- príprava bankových prevodných príkazov a podkladov pre úhrady
- vykonávanie inventarizácie

- archivácia dokladov
- plnenie ďalších úloh súvisiacich s agendou 

 

Ponúkané výhody:

 • podľa kolektívnej zmluvy

Požiadavky a kritéria

Požadované vzdelanie:      

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou – ekonomického smeru, prax v požadovanom odbore minimálne 2 roky.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • základy podvojného účtovníctva,
 • zvládanie záťažových situácií;
 • komunikačné schopnosti;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • znalosť ekonomického SW
 • znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, informačný systém samosprávy

 

Informácie o výberovom konaní

 

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • fotokópia osvedčenia o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov

 

V prípade, že spĺňate uvedené požiadavky a máte záujem zúčastniť sa výberového konania, zašlite svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi poštou, osobne do podateľne odosielateľa alebo emailom najneskôr do 14.02.2020 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

Novoveská 17/A

843 10 Bratislava

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo pozvať na výberový pohovor iba uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky stanovené podmienky.

Výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru zameraného na znalosti v danej problematike.

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov  je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Mestská časť si vyhradzuje právo odpovedať elektronicky len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky .

 

Kontaktná osoba:

Ing. Juraj Strempek, č. t. 0908 733 593

e-mail: pracovnaponuka@mudnv.sk