5579

Formuláre pre poskytovanie a zúčtovanie dotácií

05.09.2019 - Hlavné menu

Na základe zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO) zriaďuje Ministerstvo vnútra jednotný register týchto organizácií.
Všetky mimovládne organizácie, ktoré vznikli pred 1.1.2019, majú povinnosť oznámiť údaje pre zápis do registra. Najneskôr do 30.6.2019 tak môžu urobiť bezplatne, po tomto termíne zaplatia 16,50 €. Súčasne v súvislosti s povinnosťou oznámenia zákonom vyžadovaných údajov je vhodné upozorniť na významný dôsledok toho, ak tieto údaje nie sú oznámené a neskôr zapísané v registri mimovládnych neziskových organizácií, a síce, že subjekt verejnej správy (štátna správa, samospráva - mestá, obce, VÚC) nesmie poskytnúť verejné prostriedky tej osobe, ktorá nemá v tomto registri zapísané údaje v rozsahu vyžadovanom zákonom. Uvedené znamená, že, ak do 30.6.2019 nebude mať organizácia (existujúca v akejkoľvek právnej forme mimovládnej neziskovej organizácie) doplnené úplné údaje, tak takáto organizácia nebude môcť prijímať verejné zdroje (dotácie, eurofondy, asignácia podielu zaplatenej dane, ani príspevky od národného športového zväzu) a to až do okamihu, dokiaľ si tieto údaje neoznámi a nedoplní.

Viac na https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-8&sprava=upozornujeme-na-oznamovacie-povinnosti-mimovladnych-organizacii-suvisiace-s-pripravou-noveho-komplexneho-registra

Formuláre majú editovateľné textové polia. Ak Vám ich Váš prehliadač nepovolí, stiahnite si najprv formuláre do počítača, alebo zvoľte možnosť otvorenia súboru v externom programe.

Čestné prehlásenie

Žiadosť o dotáciu

Vyúčtovanie dotácie

Vytlačiť Poslať známenu