518
  • Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Začiatok | Predošlé |

Ponukové konanie na speňaženie podniku - 2. KOLO, LEAM s.r.o.

15.08.2019

Reštaurácia a fitnes (polyfunkčný objekt) v Devínskej Novej Vsi

Zverejnenie zámerov (tab.)

03.02.2016

Oznámenie o výrube porastov v blízkosti vedení VN a v ich ochrannom pásme.

17.07.2019

Predmet výrubu: krovinatý porast a stromy rastúce v blízkosti vedenia a v jeho ochrannom pásme, ktoré svojou výškou a prítomnosťou ohrozujú alebo sťažujú prevádzku vedenia vysokého napätia.

Ponukové konanie na speňaženie podniku

01.07.2019

Reštaurácia a fitnes

VZN - návrh - o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školských jedálňach

24.05.2019

PDF - 117 KB

Výsledky verejnej ponuky na pridelenie vyhradených parkovacích miest na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2020

26.04.2019

Vyhradené parkovacie miesta 01.05.2019 - 30.04.2020

Environmental Impact Assessment - EIA

17.05.2010

Environmental Impact Assessment - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - zámery

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

18.04.2007

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves

Výsledky verejnej ponuky na pridelenie vyhradených parkovacích miest na obdobie od 1.10.2018 do 30.9.2019

26.09.2018

Vyhradené parkovacie miesta 01.10.2018 - 30.09.2019

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi - usmernenie

07.03.2018

vyplývajúce z predpisov na ochranu pred požiarmi

Začiatok | Predošlé |