Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zoznam plánovaných významných investičných akcií

Pre rok 2022

Pozemné, vodné stavby a výsadba zelene

 1. Revitalizácia okolia viacúčelovej vodnej nádrže:
 2. Rekonštrukcia Klubudôchodcov
 3. Rekonštrukcia Kuchyne ZŠ Bukovčana č. 1
 4. Doplnenie objektov areál u VPS /zberný dvor/
 5. Prístavba a nadstavba ZŠ Bukovčana č. 3
 6. Rekonštrukcia terasy Marečka
 7. Rekonštrukcia budovy KINA - vznik Komunitného centra pre občianske združenia z Devínskej
 8. PD Odstránenie budovy bývalej kotolne na Hradištnej
 9. Výsadba zelene na verejných priestranstvách

Miestne a účelové cestné stavby

 1.  Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves
 2.  Oprava MC triedy ul. Na kaštieli
 3. Realizácia projektu Turbookružná križovatka Eisnerova (HLM SR Bratislava)
 4. Cyklotrasa Devínska Nová Ves /popri železničnej trati do Dúbravky/
 5. Rekonštrukcia MC Bystrická a splaškovej kanalizácie
 6. Úprava vjazdu na Na mýte – umiestnenie dopravného zariadenia o bmedzujúceho  vjazd vozidiel
 7. Predĺženie Bystrickej
 8. Rekonštrukcie vybraných chodníkov a ciest v MČ podľa aktuálneho plánu rozkopávok