Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Ankety

Frekvencia zberu separovaného odpadu z rodinných domov v DNV
10.01.2021 Celkovo hlasov 214

Frekvencia zberu separovaného odpadu z rodinných domov v DNV

Magistrát v novembri realizoval prieskum spokojnosti na vzorke 501 domácností rodinných domov v pilotných mestských častiach. Až 76,8 % z opýtaných domácností informovalo, že systém je pohodlnejší ako zberné hniezda a 85,4% je presvedčených, že ľudia takto triedia lepšie.
Keďže respondenti prieskumu medzi návrhmi na zlepšenie systému uvádzali častejší odvoz odpadu, dopyt na viac vriec a využívanie zberných nádob, systém sme sa rozhodli prispôsobiť ich komfortu.
Frekvencia zberu 1x za mesiac sa v letných mesiacoch (jún, júl a august), kvôli vyššej spotrebe plastov a predchádzaniu šírenia zápachu počas horúcich dní, zvýši pre plasty, kovové obaly a kompozitné obaly na báze lepenky na 2x za mesiac. Do domácností sa v rámci dopytu dodá zvýšený počet modrých vriec na papier z pôvodných 25 na 26 ks/rok a žltých vriec pre plasty, kompozitné obaly a kovy z pôvodných 25 na 32 ks /rok.