Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Požičovňa bicyklov

Cestné bicykle dámske a pánske

Podmienky zapožičania cyklistického výstroja

  • Pri zapožičaní bicykla prenajímateľ a nájomca podpisujú zmluvu o zapožičaní cyklistického výstroja
  • Záloha: jeden preukaz ( vodičský preukaz, električenka…)
  • Účtujeme každú začatú hodinu podľa: cenníka
  • bicykle je možné vyzdvihnúť v sezóne od 10.00 (máj-september) alebo mimo sezóny od 9.00 (október-apríl) 

Poznámka: Zmluvu o zapožičaní cyklistického výstroja je možné uzatvoriť len v čase pracovných hodín  Turistickej informačnej kancelárie

Mimo sezóny (október - apríl) je potrebné bicykle vrátiť do 16:45. Cestné bicykle na víkend odovzdávame najneskôr v piatok a preberáme najskôr v pondelok. V ponuke je aj možnosť viacdňového zapožičania. 

V sezóne (máj - september)  je potrebné bicykle vrátiť do 17:45. V ponuke je aj možnosť viacdňového zapožičania. 

 

Otváracie hodiny počas sezóny (1. 5. – 30. 9. )

Pondelok 10.00 – 12.00 (obedná prestávka/ lunch) 13.00 - 18.00
Utorok 10.00 – 12.00 (obedná prestávka/ lunch) 13.00 - 18.00
Streda 10.00 – 12.00 (obedná prestávka/ lunch) 13.00 - 18.00
Štvrtok 10.00 – 12.00 (obedná prestávka/ lunch) 13.00 - 18.00
Piatok 10.00 – 12.00 (obedná prestávka/ lunch) 13.00 - 18.00
Sobota 10.00 – 12.00 (obedná prestávka/ lunch) 13.00 - 18.00
Nedeľa 10.00 – 12.00 (obedná prestávka/ lunch) 13.00 - 18.00
Prestávka / lunch 12.00 – 13.00

Otváracie hodiny mimo sezóny (1. 10. – 30. 4. )

Pondelok 09.00 - 12.00 (obedná prestávka/ lunch) 13.00 – 17.00
Utorok 09.00 – 17.00 (obedná prestávka/ lunch) 13.00 – 17.00
Streda 09.00 – 17.00 (obedná prestávka/ lunch) 13.00 – 17.00
Štvrtok 09.00 – 17.00 (obedná prestávka/ lunch) 13.00 – 17.00
Piatok  09.00 – 17.00 (obedná prestávka/ lunch) 13.00 – 17.00
Sobota  zatvorené
Nedeľa  zatvorené
Prestávka  12.00 – 13.00 

*Objednávka mimo otváracích hodín je automaticky NEPLATNÁ! 

*počas slovenských sviatkov je Turistické Informačná Kancelária zatvorená

Bicykle je možné rezervovať telefonicky, osobne, mailom a predmetným formulárom. V prípade, že nebude možné rezerváciu pre váš vybraný termín zrealizovať kvôli už zarezervovaným bicyklom, budeme vás informovať. 

 

Women's and men's road bikes

Conditions for renting cycling equipment

  • When renting a bicycle, the lessor and the lessee sign a contract on the rental of bicycle equipment
  • Deposit: one license (driver's license, tram ticket...)
  • We charge for each started hour according to: price list
  • bicycles can be picked up in season from 10:00 a.m. (May-September) or out of season from 9:00 a.m. (October-April)  
Note: The contract for the rental of cycling equipment can only be concluded during the working hours of the Tourist Information Office.

In the off-season (October - April), bicycles must be returned by 4:45 p.m. We hand over road bikes for the weekend on Friday at the latest and pick them up on Monday at the earliest. There is also the option of multi-day rental.

In season (May - September) the bikes must be returned by 5:45 p.m. There is also the option of multi-day rental.

Open hours in season (1.5. - 30.9.) without holidays

Monday 10.00 a.m. - 06.00 p.m.
Thuesday 10.00 a.m. - 06.00 p.m.
Wednesday 10.00 a.m. - 06.00 p.m.
Thursday 10.00 a.m. - 06.00 p.m.
Friday 10.00 a.m. - 06.00 p.m.
Saturday 10.00 a.m. - 06.00 p.m.
Sunday 10.00 a.m. - 06.00 p.m.
lunch 12.00 p.m. - 1.00 p.m.

Open hours off season (1.10. - 30.4.) without holidays

Monday 09.00 a.m. - 05.00 p.m.
Thuesday 09.00 a.m. - 05.00 p.m.
Wednesday 09.00 a.m. - 05.00 p.m.
Thursday 09.00 a.m. - 05.00 p.m.
Friday 09.00 a.m. - 05.00 p.m.
Saturday closed
Sunday closed
lunch 12.00 p.m. - 1.00 p.m.

An order outside opening hours is automatically VOID!

* during Slovak holidays, the Tourist Information Office is closed

 

Bicycles can be reserved by phone, in person, by e-mail and using the relevant form. In the event that it is not possible to make a reservation for your chosen date due to already reserved bicycles, we will inform you.

* Povinné pole
* Povinné pole