Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava (kód obce 529371) 
IČO: 00603392,   DIČ: 2020919109
Číslo účtu: SK31 0200 0000 0000 0162 4042
 

 

ÚRADNÉ HODINY

         
  MIESTNY ÚRAD + MATRIKA STAVEBNÝ ÚRAD PODATEĽŇA
PONDELOK 8.00 - 12.00 h 13.00 - 17.00 h 8.00 - 12.00 h  13.00 - 17.00 h 8.00 - 17.00 h
UTOROK nestránkový deň nestránkový deň 8.00 - 15.00 h
STREDA 8.00 - 12.00 h 13.00 - 16.00 h 8.00 - 12.00 h  13.00 - 16.00 h 8.00 - 16.00 h
ŠTVRTOK 8.00 - 12.00 h   nestránkový deň 8.00 - 15.00 h
PIATOK nestránkový deň nestránkový deň 8.00 - 14.30 h

 

Úradné mailové adresy 

  mudnv@mudnv.sk - oficiálna adresa
  info@mudnv.sk - oficiálna adresa
  podatelna@mudnv.sk            - adresa podateľne
  staznosti@mudnv.sk - oficiálne sťažnosti
  starosta@mudnv.sk - adresa starostu
  podnet@mudnv.sk - oznamovanie protispoločenskej činnosti
  faktury@mudnv.sk - adresa pre faktúry

 

Telefónny zoznam zamestnancov 

podateľňa : 02/60 20 14 00

Meno a priezvisko

Pevná linka: 02/60201
+ Klapka

Zaradenie

Mobil

e-mail

Danis Richard

-

Referent kultúrnych a športových aktivít MČ

-

richard.danis@mudnv.sk

Dargajová Monika, Mgr.

402

Právny referát

-

monika.dargajova@mudnv.sk

Dynková Ivica

422

 

 

ivica.dynkova@mudnv.sk

Fekiač Vlastimír, Mgr.

438

Miestny kontrolór

 

 kontrolor@mudnv.sk

Goldstein Pavol

-

Referent aktivít MČ

-

pavol.goldstein@mudnv.sk

Hahnová Marta, Ing.

407

Referent stavebného úradu

 

marta.hahnova@mudnv.sk

Homolová Jana

423

Referentka účtovníctva

-

jana.homolova@mudnv.sk

Hreščáková Ingrid, Ing.

424, 421

Referentka účtovníctva

-

ingrid.hrescakova@mudnv.sk

Chandoga Branislav, Mgr.

415

Vedúci oddelenia správy, evidencie  a údržby majetku

00421918852819

branislav.chandoga@mudnv.sk

Janátová Beata

 

Zástupca starostu

-

beata.janatova@mudnv.sk

Jalšovská Veronika, Mgr. 409 Referent sociálnych vecí   veronika.jalsovska@mudnv.sk

Klouček Ivan

417

Facility manager - manažér podporných činností

00421917817228

ivan.kloucek@mudnv.sk

Koprdová Mária, Ing.

440

Prednostka úradu

00421917817227

maria.koprdova@mudnv.sk

Petra Rybárvá

430

Zástupca matrikára a referent pre správu registratúry

 

petra.rybarova@mudnv.sk

Krajčír Dárius

444

Starosta MČ

00421948204829

starosta@mudnv.sk

Kravárik Pavol

454 Referent informačných technológií 00421917817225 pavol.kravarik@mudnv.sk

Langer Martin, Ing.

420

Referent výstavby a životného prostredia

-

martin.langer@mudnv.sk

Labašková Erika, Mgr.

425

Právny referát

 

erika.labaskova@mudnv.sk

Langsfeldova Barbara

-

Referent pre EU projekty

00421944409282

barbara.langsfeldova@mudnv.sk

Ledényiová Tatiana, Ing.

437

Referent výstavby a životného prostredia

00421905668273

tatiana.ledenyiova@mudnv.sk

Lipková Daniela

-

Vedúca klubu dôchodcov

00421917817239

-

Lohnická Lilia, Ing.

427

Referent stavebného úradu

-

lilia.lohnicka@mudnv.sk

Lohnický Dávid

405

Administratívny pracovník SÚ

-

david.lohnicky@mudnv.sk

Macáková Katarína, Ing.

434

Vedúci oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia

-

katarina.macakova@mudnv.sk

Maľovaný Marián , Doc. Ing. arch. PhD.

426

Architekt MČ

00421918882181

marian.malovany@mudnv.sk

Miklovicová Emília

412

Matrikár

-

emilia.miklovicova@mudnv.sk

Michalíková Jana

443

Referent nehnuteľného majetku

 

jana.michalikova@mudnv.sk

Martanovičová Jana, Mgr.

 

Referent mediálneho odd.

00421264770260

jana.martanovicova@mudnv.sk

Mišíková Veronika

410

Referent pre miestne dane a dotácie

 

veronika.misikova@mudnv.sk

Mrvová Veronika, Mgr.

 

Referent Ekocentrum-TIK

00421917164215,

00421905668308

veronika.mrvova@mudnv.sk; info@tikdnv.sk

Obušeková Mária, Mgr.

401 Referent organizačných vecí a podnikateľských aktivít - maria.obusekova@mudnv.sk

Polášová  Zuzana, Ing.

413

Vedúca stavebného úradu

-

zuzana.polasova@mudnv.sk

Richtárik Michal

441 Asistent starostu 00421948204829 michal.richtarik@mudnv.sk
Ružovič jozef

418

Referent hnuteľného a nehnuteľného majetku

00421940605282

jozef.ruzovic@mudnv.sk

Síthová Miroslava, Mgr. Bc.

433

Spoločný školský úrad

-

miroslava.sithova@mudnv.sk

Šmalo Michal

429

Referent informačných technológií

-

michal.smalo@mudnv.sk

Šteffeková Mária

404

Referent klientského centra 

-

maria.steffekova@mudnv.sk

Tittelová Dagmar, Ing.

436

Referent výstavby a cestného hospodárstva

00421905668237

dagmar.tittelova@mudnv.sk

Veselská Jozefa 

400

Referent klientského centra

 

jozefa.veselska@mudnv.sk

Vlašič Karol

 

Referent Ekocentrum-TIK

00421917164215,

00421905668308

karol.vlasic@mudnv.sk; info@tikdnv.sk

Zaťková Ingrid, Ing. 432 Referent vnútornej správy a opatrovateľskej služby 00421918807519 ingrid.zatkova@mudnv.sk

Zemanová Zuzana

439

Pokladňa

 

zuzana.zemanova@mudnv.sk

Zemková Bronislava

408

Evidencia obyvateľstva a zmlúv

-

bronislava.zemkova@mudnv.sk