Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava (kód obce 529371) 
IČO: 00603392,   DIČ: 2020919109
Číslo účtu: SK31 0200 0000 0000 0162 4042
 

„Podľa § 2 Vyhlášky č. 240/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok zverejnenej vo Vestníku vlády Slovenskej republiky dňa 12.08.2021 je nevyhnutné dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami;
 2. pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 3. zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
 4. počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 mᵌ z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre: 1.deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby, 2.pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 mᵌ, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník.

Zároveň Vám oznamujeme, že vstup do priestorov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves je umožnený výlučne pre osoby v režime očkovaná,  testovaná,  alebo  prekonala  ochorenie  COVID-19 (ďalej len „ osoba v režime OTP“). Za osobu v režime OTP sa považuje:

 1. osoba plne očkovaná:
  1. osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  2. osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
  3. osoba  najmenej  14  dní  po  aplikácii prvej  dávky  očkovacej látky  proti  ochoreniu  COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
  4. osoba do 12 rokov veku
 2. osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie  COVID-19  nie  starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového  testu, alebo 
 3. osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.“
 

ÚRADNÉ HODINY

         
  MIESTNY ÚRAD + MATRIKA STAVEBNÝ ÚRAD PODATEĽŇA
PONDELOK 8.00 - 12.00 h 13.00 - 17.00 h 8.00 - 12.00 h  13.00 - 17.00 h 8.00 - 17.00 h
UTOROK nestránkový deň nestránkový deň 8.00 - 15.00 h
STREDA 8.00 - 12.00 h 13.00 - 16.00 h 8.00 - 12.00 h  13.00 - 16.00 h 8.00 - 16.00 h
ŠTVRTOK 8.00 - 12.00 h   nestránkový deň 8.00 - 15.00 h
PIATOK nestránkový deň nestránkový deň 8.00 - 14.30 h

 

Úradné mailové adresy 

  mudnv@mudnv.sk - oficiálna adresa
  info@mudnv.sk - oficiálna adresa
  podatelna@mudnv.sk            - adresa podateľne
  staznosti@mudnv.sk - oficiálne sťažnosti
  starosta@mudnv.sk - adresa starostu
  podnet@mudnv.sk - oznamovanie protispoločenskej činnosti
  faktury@mudnv.sk - adresa pre faktúry

 

Telefónny zoznam zamestnancov 

Meno a priezvisko

02/60201

Klapka

Zaradenie

Mobil

e-mail

Danis Richard

-

Referent kultúrnych a športových aktivít MČ

-

richard.danis@mudnv.sk

Dargajová Monika, Mgr.

402

Právny referát

-

monika.dargajova@mudnv.sk

Fekiač Vlastimír, Mgr.

438

Miestny kontrolór

 

 kontrolor@mudnv.sk

Goldstein Pavol

-

Referent aktivít MČ

-

pavol.goldstein@mudnv.sk

Grušecká Daniela, Ing.

405 Referent stavebného úradu - daniela.grusecka@mudnv.sk
Hollý Tomáš, Ing.

435

Referent rozpočtu

-

tomas.holly@mudnv.sk

Homolová Jana

423

Referentka účtovníctva

-

jana.homolova@mudnv.sk

Hreščáková Ingrid, Ing.

424

Referentka účtovníctva

-

ingrid.hrescakova@mudnv.sk

Chandoga Branislav, Mgr.

415

Vedúci oddelenia správy, evidencie  a údržby majetku

00421918852819

branislav.chandoga@mudnv.sk

Janátová Beata

 

Zástupca starostu

-

beata.janatova@mudnv.sk

Jendruchová Deborah, Mgr. art.

404

Referent klientskeho centra

-

deborah.jendruchova@mudnv.sk

 

Juráčková Andrea

446

Referent sociálnych vecí

-

andrea.jurackova@mudnv.sk

Káčerík Peter, Mgr.

 

Referent stavebného úradu

 

peter.kacerik@mudnv.sk

Klouček Ivan

417

Facility manager - manažér podporných činností

00421917817228

ivan.kloucek@mudnv.sk

Koprdová Mária, Ing.

440

Prednostka úradu

00421917817227

maria.koprdova@mudnv.sk

Krajčír Dárius

444

Starosta MČ

00421948625999

starosta@mudnv.sk

Kravárik Pavol

454 Referent informačných technológií 00421917817225 pavol.kravarik@mudnv.sk

Langer Martin, Ing.

420

Referent výstavby a životného prostredia

-

martin.langer@mudnv.sk

Labašková Erika, Mgr.

425

Právny referát

 

erika.labaskova@mudnv.sk

Langsfeldova Barbara

-

Referent pre EU projekty

00421944409282

barbara.langsfeldova@mudnv.sk

Ledényiová Tatiana, Ing.

437

Referent výstavby a životného prostredia

00421905668273

tatiana.ledenyiova@mudnv.sk

Liedlová Katarína, Ing.

443

Referent hnutelného a nehnuteľného majetku

-

katarina.liedlova@mudnv.sk

Lipková Daniela

-

Vedúca klubu dôchodcov

00421917817239

-

Lohnická Lilia, Ing.

-

Referent stavebného úradu

-

lilia.lohnicka@mudnv.sk

Lohnický Dávid

407

Administratívny pracovník SÚ

-

david.lohnicky@mudnv.sk

Lukačovičová Veronika, Mgr.

407

Referent stavebného úradu

 

veronika.lukacovicova@mudnv.sk

Macáková Katarína, Ing.

434

Vedúci oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia

-

katarina.macakova@mudnv.sk

Maľovaný Marián , Doc. Ing. arch. PhD.

428

Architekt MČ

00421918882181

marian.malovany@mudnv.sk

Mažgútová Jaroslava, Ing.

427

Referent stavebného úradu

 

jaroslava.mazgutova@mudnv.sk

Miklovicová Emília

412

Matrikár

-

emilia.miklovicova@mudnv.sk

Mikulcová Denisa, Ing.

418 Referent nehnuteľného majetku - denisa.mikulcova@mudnv.sk

Martanovičová Jana, Mgr.

 

Referent mediálneho odd.

00421264770260

jana.martanovicova@mudnv.sk

Mišíková Veronika

410

Referent pre miestne dane a dotácie

 

veronika.misikova@mudnv.sk

Paďourová Zdeňka

441 Asistent starostu - zdenka.padourova@mudnv.sk

Padychová Diana, Ing.

430

Zástupca matrikára a referent pre správu registratúry

-

diana.padychova@mudnv.sk

Pakšiová Julie, Ing.

404

Referent klientského centra 

-

julie.paksiova@mudnv.sk

Pištánková Zuzana

401

Referent klientského centra

00421905362808

zuzana.pistankova@mudnv.sk

Peschlová Vladimíra

Mgr.

422 Hlavná účtovníčka   vladimira.peschlova@mudnv.sk

Polášová  Zuzana, Ing.

413

Vedúca stavebného úradu

-

zuzana.polasova@mudnv.sk

Salopek Paulína, Mgr.

438

Asistent starostu a prednostu

00421948625999

paulina.salopek@mudnv.sk

Síthová Miroslava, Mgr. Bc.

433

Spoločný školský úrad

-

miroslava.sithova@mudnv.sk

Szerencsés Martin, Bc.

421

Referent pre mzdy a personalistiku

 

martin.szerencses@mudnv.sk

Šmalo Michal

429

Referent informačných technológií

-

michal.smalo@mudnv.sk

Tittelová Dagmar, Ing.

436

Referent výstavby a cestného hospodárstva

00421905668237

dagmar.tittelova@mudnv.sk

Tyčiak Ján Ing. arch 

426

Referent stavebného úradu

 

jan.tyciak@mudnv.sk

Valkovičová Veronika, Mgr.

 

Turistická informačná kancelária

00421264770260

info@tikdnv.sk

Zaťková Ingrid, Ing. 432 Referent vnútornej správy a opatrovateľskej služby 00421918807519 ingrid.zatkova@mudnv.sk

Zemanová Zuzana

439

Pokladňa

 

zuzana.zemanova@mudnv.sk

Zemková Bronislava

408

Evidencia obyvateľstva a zmlúv

-

bronislava.zemkova@mudnv.sk