Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oddelenie správy, evidencie a údržby majetku

- eviduje hnuteľný a nehnuteľný majetok MČ a zverený majetok vrátane pozemkov hl. mesta SR Bratislavy,

- zabezpečuje všetky zmluvné prevody nehnuteľností a predkladá ich na schválenie,

- vypracováva podklady pre majetkovo-právne usporiadanie nehnuteľností  

- zabezpečuje správu a evidenciu bytového a nebytového fondu MČ,  

- zabezpečuje prenájom bytov a nebytových priestorov a vykonáva vyúčtovanie služieb spojených s ich užívaním,

- pre potreby MČ a zabezpečuje styk s katastrálnym úradom,

- zabezpečuje podklady pre prípravu plánov opráv a údržby objektov MČ,

- zabezpečuje správu a evidenciu poistných zmlúv,

- vedie evidenciu o prevádzke motorových vozidiel a spotrebe PHM, evidenciu pridelených služobných mobilných telefónov a pečiatok,

- zabezpečuje nákup hmotného majetku a drobného hmotného majetku.

 
 Meno a zaradenie Kontakt
Mgr. Branislav Chandoga
Vedúci oddelenia správy, evidencie a údržby majetku
02/60201415
e-mail:
branislav.chandoga@mudnv.sk
Ivan Klouček
facility manager - manažér podporných činností
02/60201417
e-mail:
ivan.kloucek@mudnv.sk