Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Architekt MČ

Doc. Ing. arch. Marián Maľovaný, PhD.
tel.: +421 918 882 181

Rámcová náplň práce:
- zabezpečuje činnosti na úseku plánovania územného rozvoja mestskej časti,
- spracováva územno-plánovacie dokumenty, základné koncepčné dokumenty a
nástroje územného a strategického rozvoja,
- poskytuje územno-plánovacie informácie,
- vypracováva koncepčné zámery v oblasti pôsobnosti samosprávy,
- spracováva dopravné a sociálno-ekonomické dokumenty súvisiace s celkovým
územným rozvojom mestskej časti,
- pripravuje návrhy na vydanie stanovísk mestskej časti k začatiu investičnej činnosti
líniových a inžinierskych stavieb,
- konzultuje s obyvateľmi, poskytuje informácie o území, legislatíve, kompetenciách a
predložení potrebných dokladov.