Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oddelenie informačných technológií

Pracovisko:
Istrijská 49, 841 07 Bratislava (budova Mýtnice, 1. poschodie)
 

Úsek informačných technológií:

Pavol Kravárik
referent informačných technológií
tel.: 02/60201454
 
Michal Šmalo
referent informačných technológií
tel.: 02/60201454
 
 
 

Popis činností jednotlivých referátov oddelenia:

Na úseku informačných technológií:

 • plní úlohy na úseku zavádzania a efektívneho využívania výpočtovej techniky a programového vybavenia využívaného pri činnosti oddelení a referátov miestneho úradu
 • vykonáva funkciu správcu lokálnej počítačovej siete a serverov s operačnými, databázovými a komunikačnými systémami
 • zabezpečuje bezpečnostnú politiku v oblasti informačných a komunikačných technológií
 • zabezpečuje správu systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií
 • tvorí koncepčné, metodické a analytické materiály na úrovni mestskej časti
 • podieľa sa na príprave, tvorbe a aplikácii koncepcie rozvoja mestskej časti v oblasti IT (napr. rozvoj informačných technológií miestneho úradu, program elektronizácie verejných služieb a i.)
 • zabezpečuje chod, funkčnosť a údržbu hardvéru a softvéru úradu, jeho pracovísk, s potrebnou odbornou starostlivosťou rozvíja siete a navrhuje aktualizáciu používaných prvkov v rámci technického pokroku a vývoja
 • vykonáva aktualizáciu dátových prenosov, ktoré vystupujú z iných inštitúcií a úrad je ich zmluvným odberateľom, odstraňuje poruchy, havárie siete a zabezpečuje odborný servis a ochranu dát
 • zabezpečuje technickú podporu, administráciu a správu oficiálnych internetových stránok mestskej časti
 • zabezpečuje administráciu a správu oficiálnych stránok mestskej časti na sociálnych sieťach
 • zabezpečuje povinné zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona, ako i aktualizáciu informácií o činnosti oddelení miestneho úradu
 • spolupracuje so všetkými organizačnými útvarmi, tak aby bol zabezpečený po technickej stránke riadny chod miestneho úradu,
 • zabezpečuje zverejňovanie zmlúv a dokumentácie, ktoré zabezpečuje transparentnosť práce úradu