Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oddelenie mediálne

Pracovisko:
Istrijská 49, 841 07 Bratislava (budova Mýtnice, 1. poschodie)

 

Oddelenie mediálne

Mgr. Jana Martanovičová

Referent mediálneho oddelenia
tel.: 0911 103 177
e-mail: jana.martanovicova@mudnv.sk
 
 
Barbara Langsfeldová
Referent pre projekty EÚ, ostatné projekty, granty, dotácie zo ŠR
tel.: 0944 409 282
 


Popis činností jednotlivých referátov oddelenia:

Na mediálnom úseku:

 • pripravuje a spracováva články a oznamy do miestneho tlačeného periodika Devex a zabezpečuje jeho grafické spracovanie, tlač a bezplatnú distribúciu do domácností v mestskej časti, ako i do miestnych prevádzok 
 • zabezpečuje komunikáciu a tok informácií smerom k obyvateľom, médiám, podnikateľským subjektom na území mestskej časti a ostatným inštitúciám
 • tvorí a  vydáva informačné materiály o dianí v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, mediálne výstupy, letáky a pozvánky na kultúrno-spoločenské podujatia
 • spolupracuje s lokálnou televíziu DTV, ale i s regionálnymi a celoslovenskými médiami za účelom vytvárania pozitívneho mediálneho obrazu o mestskej časti a jej organizáciách
 • organizuje tlačové besedy a vydáva tlačové správy
 • zabezpečuje mediálne pokrytie akcií organizovaných mestskou časťou
 • vykonáva monitoring tlače a elektronických médií, vyhľadávanie informácií a zabezpečovanie ich zverejňovania
 • koordinuje zverejňovanie informácií a mediálnu prezentáciu činnosti a oddelení MsÚ
 • organizuje pracovné stretnutia redakčnej rady, komunikáciu s inzerentmi 

Na úseku projektov:

 • zabezpečuje úlohy na úseku rozvoja mestskej časti v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
 • spolupracuje pri implementácii rozvojových programov mestskej časti
 • predkladá návrhy na čerpanie  fondov Európskej únie a dotácií zo štátneho rozpočtu a zabezpečuje koncepciu verejného obstarávania a jeho priebeh v rámci požiadaviek mestskej časti
 • zabezpečuje plánovanie, riadenie a koordinovanie projektov mestskej časti v zmysle stanovených rozvojových priorít a cieľov
 • spravuje databázu projektových zámerov mestskej časti a vedie kompletnú agendu realizovaných projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie ako aj iných zdrojov
 • zabezpečuje dokumentáciu a podklady pre realizáciu jednotlivých projektov, spolupracuje s referátom pre komunikáciu za účelom propagácie a informovania verejnosti o konkrétnych projektoch
 • spolupracuje s referátom kultúry za účelom komunikácie ich činnosti smerom navonok