Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Miestna rada

Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

Členovia  miestnej rady:

Mgr. Miroslav Antal, Mgr. Lenka Hlaváčová, Bc. Jozef Tittel

Členovia miestnej rady boli zvolení uznesením UMZ č. 9/11/2022

V zmysle §14 zákona č. 369/1990 Zb. si miestne zastupiteľstvo môže zriadiť miestnu radu. Miestnu radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.  Miestna rada je zložená z poslancov, ktorých volí miestne zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie.  Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva.

Miestna rada bola zriadená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves UMZ č. 4/11/2018

Počet členov miestnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov, t. j. pri počte 12 poslancov  (mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves) sa volia najviac 4 členovia rady. S poukazom na § 13b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., je zástupca starostu členom miestnej rady.

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.  starosta zvoláva a vedie zasadnutie miestnej rady.

Podľa § 17 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. sa prednosta obecného úradu zúčastňuje zasadnutí miestnej rady s hlasom poradným.

Podľa § 18f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. sa hlavný kontrolór zúčastňuje na zasadnutiach miestnej rady s hlasom poradným.

Zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves sa spravuje Rokovacím poriadkom Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. Z-2019/01, účinným od 1.3.2019: 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Spoločný harmonogram zasadnutí 2020 Veľkosť: 1.15 MB Formát: jpg Dátum: 30.12.2019
Rokovací poriadok Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Veľkosť: 1.04 MB Formát: pdf Dátum: 18.11.2020
Spoločný harmonogram zasadnutí 2021 Veľkosť: 1.3 MB Formát: pdf Dátum: 8.1.2021
Spoločný harmonogram zasadnutí 2022 Veľkosť: 539.7 kB Formát: pdf Dátum: 3.12.2021