Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Staňte sa súčasťou Rady seniorov!

Podmienky:

 1. vek od 60 rokov
 2. trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
 3. nie ste poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ani zamestnancom mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, s výnimkou zamestnanca pracujúceho na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

Ako na to:

 1. Vyplňte elektronickú prihlášku
 2. Súčasťou elektronickej prihlášky musí byť motivačný list a zoznam prípadných problémov, ktoré Vás v mestskej časti trápia a návrhy, ako sa dopracovať k ich riešeniu

 

Dokedy sa môžete prihlásiť:

30.11.2023

 

Ako bude prebiehať výber členov:

 1. Odborná komisia Vás pozve na osobný pohovor
 2. Po úspešnom výbere členov Rady seniorov obdržíte dekrét o zvolení

 

Čo je Rada seniorov:

Rada seniorov zastupuje záujmy seniorov na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v oblasti ochrany a podpory ľudských práv a životných podmienok seniorov.

Rada seniorov najmä:

 • spracúva a podáva iniciatívne návrhy a stanoviská vo veciach týkajúcich sa seniorov na území mestskej časti, predovšetkým na podporu zvýšenia úrovne životných podmienok, presadzovania a dodržiavania práv seniorov,
 • aktívne zapája seniorov do verejného života mestskej časti,
 • spolupracuje s organizáciami seniorov pôsobiacimi na území mestskej časti na vytváraní optimálnych životných podmienok seniorov v mestskej časti,
 • podieľa sa na podpore aktívneho starnutia seniorov v mestskej časti,
 • prerokúva návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenia práce so seniormi alebo majú vplyv na seniorov,
 • podieľa sa na rozvoji práce so seniormi, rozvoji seniorských iniciatív a na riešení problémov seniorov žijúcich na území mestskej časti,

 

Funkčné obdobie Rady seniorov:

 • totožné s funkčným obdobím starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva

 

* Povinné pole
* Povinné pole