Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Organizácie

Miestne zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na rozpočet mestskej časti a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, ako aj zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mestskej časti v právnickej osobe.

Výkon práv mestskej časti v obchodných spoločnostiach vykonáva starosta ako štatutárny orgán mestskej časti spôsobom uvedeným v internej norme, ktorou sú Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti, schválenej miestnym zastupiteľstvom.

Príspevkové organizácie:

Istra Centrum Rastislav Šimkovič, riaditeľ
Denova Petra Neischlová, riaditeľka

Rozpočtové organizácie:

ZŠ  Pavla Horova 16 Mgr. Miloš Marko, riaditeľ
ZŠ Ivana Bukovčana 3 Mgr. Renáta Balogová, riaditeľka
MŠ Pavla Horova 3 Mgr. Iveta Pillanková, riaditeľka
MŠ Milana Marečka 20 Irena Ludvigová, riaditeľka

Obchodné organizácie:

Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o. Jaroslav Zaťko, konateľ
DNV ŠPORT, spol. s r.o. Andrei Kiszel, konateľ
DEVNET, a.s.  

Iné organizácie:

Dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti  Bratislava - Devínska Nová Ves Pavol Goldstein,veliteľ
Dom sociálnych služieb Senecio, n.o. PhDr. Mgr. Daniela Palúchová, PhD.,MPH, riaditeľka
Denné centrum pre senoirov Daniela Lipková, vedúca