Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ihrisko na Mečíkovej ulici

Spojené športové ihrisko na Mečíkovej ulici

 

Zámerom projektu obnovy a modernizácie spojeného športového ihriska v obytnej časti s aktívne prebiehajúcou developerskou výstavbou bolo zvýšenie bezpečnosti športovania primárne detí, ale aj širokej verejnosti, zníženie migrácie obyvateľov za športovými aktivitami, rozšírenie vybavenia ihriska a jeho funkčnosti pre viacero realizovateľných športov. Prispieť tak k lepšej kvalite života v tejto časti Bratislavy.

Východiskový stav ihriska, ktoré poskytuje dve hracie plochy, jednu na street basketbal a druhú na malý futbal bol v stave vyžadujúcom si nutnú obnovu. Dopadová plocha bola a viacerých miestach popraskaná a na okrajoch nadvihnutá koreňmi z okolitých stromov, takže ihrisko z časti prestalo plniť svoj účel a v niektorých častiach sa stávalo nebezpečným. Spád ihriska bol pre šport neprirodzene veľký. V časti Kolónia to bolo pritom jediné oficiálne športové ihrisko pre väčšie deti.

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v rámci Grantového programu na podporu športu a vzdelávania – Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave prispelo na obnovu a modernizáciu ihriska sumou 55 000 eur.
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves projekt dofinancovala sumou 40 741 eur z vlastných zdrojov.


Obnova a modernizácia ihriska bola zameraná na:

  • Zmiernenie sklonu ihriska;
  • Vyrovnanie nerovností na asfaltovej ploche a lokálnou pokládkou novej vrstvy asfaltu;
  • Realizáciu nového plastového povrchu;
  • Rozšírenie športových možností pridaním nových bránok na florbal a hokejbal.

Plastový povrch je vhodnou pokrývkou viacúčelových športových plôch na futbal, basketbal, florbal, hokejbal a iné loptové športy. Bol zvolený aj s ohľadom na obyvateľov žijúcich v bezprostrednom okolí ihriska kvôli jeho dobrým tlmiacim vlastnostiam. Obnova a modernizácia spojeného športového ihriska na Mečíkovej ulici poskytla kvalitnejšie a bezpečnejšie prostredie pre deti a širokú verejnosť pri športových aktivitách.

 

Realizácia projektu prebiehala od septembra 2022 do novembra 2022.

 

Kvalitatívne a kvantitatívne výstupy projektu:

  • Bezpečné športovisko pre deti a širokú verejnosť;
  • Zmodernizované športovisko v časti Kolónia v MČ BA-DNV;
  • Lepšie podmienky pre rekreačné športové aktivity;
  • Zvýšený záujem mládeže, ale aj širokej verejnosti o šport;
  • Rozšírená funkčnosť ihriska z 2 na min. 5 rekreačných športov;
  • Zvýšený počet návštevníkov z 30 na priem. 120 / týždeň (v závislosti na ročnom období).

Kolónia je časť mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves s aktívne prebiehajúcou developerskou výstavbou, v rámci ktorej sa budú hlavne ihriská pre najmenšie deti a absentujú v nej ihriská pre väčšie deti a dospelých. Obnovou a modernizáciou ihriska získali deti a široká verejnosť funkčný športový priestor, ktorý môže opäť naplno slúžiť na rekreačno-športové aktivity.

 

Prevádzkové hodiny ihriska:

Letná sezóna: 8.00 h – 20.00 h

Zimná sezóna: 8.00 h – 18.00 h

 

Zhodnotenie prínosu projektu:
Realizáciou projektu sme oživili, zrekonštruovali a zmodernizovali multifunkčný športový areál. Funkčné a bezpečné športovisko tak vzbudzuje vyšší záujem o šport hlavne u mládeže, ale aj širokej verejnosti a znižuje fluktuáciu obyvateľov do iných častí MČ za športom. Funkčnosť ihriska bola rozšírená, z pôvodne spojeného  basketbalového ihriska a ihriska pre malý futbal vznikol priestor aj pre hokejbal, florbal a rôzne iné loptové hry. Vďaka izolačným vlastnostiam plastovej plochy je možné v letných mesiacoch využívať priestor na hodiny jogy alebo in-line pre deti. Realizácia projektu tak prispela k lepšej kvalite života Bratislavčaniek a Bratislavčanov žijúcich v tejto časti nášho mesta.

 

Galéria: Spojené športové ihrisko na Mečíkovej ulici