Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ihrisko J. Smreka

Multifunkčné športové ihrisko vo vnútrobloku J. Smreka

Zámerom projektu modernizácie multifunkčného ihriska obklopeného primárne vysoko-podlažnými bytovými domami bolo zvýšenie bezpečnosti športovania hlavne detí a obnova multifunkčnosti ihriska. Taktiež kvalitným športovým verejným priestorom zvýšiť motiváciu širokej verejnosti k aktívnemu tráveniu voľného času a športovým aktivitám. Zároveň projekt riešil plne bezbariérový prístup na ihrisko pre znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Realizácia sa uskutočnila aj vďaka podpore hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré prispelo dotáciou vo výške 24 500 eur. Mestská časť získala dotáciu z dotačného programu na  podporu športu a  vzdelávania Podprogram 4 na  podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave a viac ako 28-tisíc eur poskytla z vlastných zdrojov.

Modernizácia ihriska bola zameraná na:

  • Realizáciu novej nášľapnej vrstvy;
  • výmenu degradovaných športových prvkov;
  • prinavrátenie multifunkčnosti ihriska.

V  rámci modernizácie bola na  ihrisku vo vnútrobloku obytných domov na Ulici Jána Smreka položená nová nášľapná asfaltová plocha. Nové v tomto priestore sú basketbalové koše a modernizácia vráti na ihrisko aj hráčov volejbalu a tenisu – nová sieť prispôsobená rozmerom ihriska bude na začiatku k dispozícii na vyžiadanie na miestnom úrade. Nové sú taktiež záchytná sieť, menšie bránky pre florbal či hokejbal a veľké futbalové brány osadené do betónového múra. Pôvodné betónové konštrukcie sú repasované. Estetický a funkčný priestor určený na oddychové a pohybové aktivity dotvárajú lavičky v priestore striedačky. Vstup na ihrisko je bezbariérový – otvárateľné bráničky sú umiestnené v každom rohu ihriska. Okrem spomínaných loptových hier je ihrisko vhodné napríklad aj na trénovanie jazdy na kolieskových korčuliach. 

Realizácia projektu prebiehala od septembra 2023 do decembra 2023.

Prevádzkové hodiny ihriska sú neobmedzené, pri jeho využívaní sa však prihliada na potreby obyvateľov okolitých bytových domov,  na nočný pokoj a poveternostné podmienky. Viac na prevádzkovom poriadku umiestnenom pri vstupe na ihrisko.